Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Папа Франциск \ Аудиенции

Папата към италианските богослови: водете се от вярата на Божия народ

Папа Франциск с членовете на Италианската богословска асоциация

29/12/2017 14:43

В епоха, в която се прокрадват погрешни виждания за самата сърцевина на Евангелието, трудът на богословите и самото богословие са наложителни и незаменими. Това каза папа Франциск в словото си към членовете на Италианската богословска асоциация, които прие на аудиенция във Ватикана. Повод за аудиенцията бе 50-та годишнина от създаването на Асоциацията. Пред богословите папата припомни важната роля на Sensus fidei, на онова, което чрез вярата не може да се сгреши.

Да се потопим в живата вяра на хората

За да сме автентични вярващи – продължи папа Бергольо – не е необходимо да се посещават университетски курсове по богословие. „Съществува едно чувство в реалността на вярата, което принадлежи на целия Божи народ, дори когато не се притежават особени интелектуални средства, за да го изразят. Това чувство трябва да бъде доловено и изслушано. Има хора, много обикновени хора, които знаят как да изострят очите на вярата. В тази жива вяра на предания Божи народ, всеки богослов трябва да се потопи и от нея трябва да бъде подкрепян, воден и обгърнат“, подчерта папата.

„В една мисионерска, излизаща Църква, служението на богословите  е особено важно и наложително“, продължи папата. „Църква, която се преосмисля, трябва да се безпокои да направи видимо основното ядро на Евангелието, т.e. – както казах в Evangelii gaudium  - да направи видима красотата на спасителната любов на Бог, показана в Исус Христос, който умря и възкръсна“.

Незаменимият богословски труд

В една сложна епоха и на безпрецедентно научно и техническо развитие, в една култура, която в миналото бе попита от християнството, но в която днес могат да се промъкнат погрешни виждания за самата сърцевина на Евангелието, работата на богословите и самото богословие е незаменимо и наложително. За да може Църквата да продължи да възвестява сърцевината на Евангелието на днешните мъже и жени, за да може Евангелието наистина да достигне хората в тяхната уникалност и да проникне във всички измерения на обществото, ролята на богословието е съществена, с неговото  усилие да се преосмислят големите теми на християнската вяра в лоното на една дълбоко променена култура.

Безпрецедентни предизвикателства пред човека

Ето защо – прибави папата – „е нужно едно богословие, което да помогне на всички християни да възвестяват и показват спасителния лик на Бог, на милосърдния Бог, особено при някои безпрецедентни предизвикателства, пред които е изправен човека, като: икономическата криза, развитието на неврологията или на техниката, които могат да променят човека, все по-големите социални неравенства или миграциите на цели народи, теоретичния, но също и практическия релативизъм. Именно за това – продължи папа Бергольо - има нужда от едно богословие, направено от християнки и християни, които не възнамеряват да говорят само помежду си, а умеят да бъдат в служба на различните Църкви и на Църквата, поемайки задължението да преосмислят Църквата, за да отговори на изискванията на Евангелието, което трябва да възвестява.

Работа в екип според Втория ватикански събор

Светият отец призова богословите да следват пътя, белязан от Втория ватикански събор; да го реализират под знака на една креативна преданост, работейки заедно, а не по индивидуалистичен, партикуларистки начин или още по-лошо в логиката на конкурентостта.

„Богословските изследвания не могат да бъдат лични изследвания, а на хора, които са потопени в една богословска общност, от която се чувстват и наистина са част, обвързани чрез взаимоотношения на солидарност и истинско приятелство. Това не е допълнителен аспект на богословието!“, предупреди папата.

Апел за свободата на хората

Папа Франциск подчерта постоянната необходимост от едно богословие, посредством което може да се достигне до онова в което се вярва, защото е разбрано.

Това е изискване на хуманността на самите вярващи преди всичко, защото нашата вяра е напълно човешка и не може да избяга от жаждата за осъзнаването и разбирането, възможно най-обширно и дълбоко, на онова в което се вярва. Това е също изискване на предаването на вярата, за може да се показва винаги и навсякъде, че тя не само не осакатява онова, което е човешко, но се представя винаги като апел за свободата на хората“, завърши папата.

svt/ rv

29/12/2017 14:43