Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Фокус \ Политика

ООН към Българското европредседателсво: по-добра система за управление на бежанците

Бежанци на сръбско-македонската граница - AFP

27/12/2017 12:30

По повод Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, което ще започне от 1 януари 2018, Агенцията на ООН за Бежанците публикува поредица от препоръки към представителите на България.

„Това е критичен момент. Нуждаем се от силно председателство, което да проправи пътя за осигуряване на добре управлявана система за убежище в ЕС, включително по-голяма солидарност между всички държави-членки на ЕС“, заяви директорът на Бюрото за Европа на Върховния комисариат на ООН за бежанците Паскал Моро, който представи препоръките на комисариата към българското председателство на ЕС по въпроса за бежанците.

В документа, Агенцията на ООН за бежанците индивидуализира два основни приоритета, изискващи спешно внимание: по-добра оценка на нуждите от закрила в ЕС и насърчаване на по-голяма солидарност и споделяне на отговорностите между държавите-членки на ЕС.

Агенцията пожелава председателството на България да се съсредоточи върху бързи и ефикасни процедури за оценка на потребностите от международна закрила на лицата, търсещи убежище в ЕС. Освен това призовава да се прибави към реформираната Дъблинска система и механизъм за солидарност в рамките на ЕС, който да включва бързото преместване на търсещите убежище. Но според Агенцията на ООН „за да може тази система да действа, е необходимо да се гарантира цялостното участие на Държавите“

Според Моро „единственото дългосрочно и справедливо решение за всички засегнати държави и за бежанците е една силна система на ЕС за предоставяне на убежище, осигуряваща достъп до защитата в ЕС и ефективни процедури за предоставяне на убежище. Тази система трябва да е в състояние да осигури справедливо разпределение на отговорността за търсещите убежище сред държавите-членки на ЕС, дори при изключителни обстоятелства", допълва Моро.

Освен това се препоръчва и планиране на непредвидени ситуации за по-ефективно реагиране на промените в пристигащите и създаването на системи за по-добра защита на бежанските деца. Агенцията за бежанците откроява необходимостта да се инвестира повече в интеграцията на бежанците в Европа.

В документът се изтъква и ролята на Европейския съюз и държавите-членки на световно ниво, като се имат предвид апелите за увеличаване на сигурните и законни пътища за достъп на бежанците в Европа и силната подкрепа за приемането на Глобалния договор за Бежанците през 2018 (Global Compact 2018).

svt/ rv

Агенцията на ООН уверява в свята готовност за предоставянето на подкрепа на ЕС и на неговите държави-членки, за да могат да изпълнят ангажиментите, поети в Декларацията от Ню Йорк за съвместни действия по управлението на мигрантските и бежанските потоци и за реформата на  Общата европейска система за убежище.

27/12/2017 12:30