Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Църква \ Църквата по света

Световният съвет на църквите за Рождество Христово

Генералният секретар на ССЦ преподобен Олав Твейт - EPA

23/12/2017 12:02

Не бойте се: ето, благовестя ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци; защото днес ви се роди в града Давидов Спасител, Който е Христос Господ (Лука 2: 10-11)

Световният съвет на църквите пази в своите основи факта, че "изповядваме Исус Христос като наш Господ и Спасител". Това са думи от Евангелието, Благата Вест, която четем и чуваме на всеки Рождественски празник. Думите на небесния пратеник са отправени към целия народ. Евангелист Лука разказва историята на Господа и Спасителя, Който бе "помазан от Светия Дух да донесе блага вест на бедните ... да възвести свобода на затворниците, да даде зрение на слепите, да освободи потиснатите и да възвести годината на Господната благодат (Лука 4, 18-19). Господ избра своите апостоли и "даде чрез Духа Светаго заповеди ...  ще Ми бъдете свидетели в Иерусалим и в цяла Иудея и Самария, и дори до край-земя". (Деяния 1, 2.8).

През 2018 г. Световният съвет на църквите ще отпразнува първите си 70 години служба и общностно свидетелство на Светата Троица, Която ни създаде, спаси и ни изпрати да служим и да свидетелстваме. Нашето икуменическо служение, нашата дякония, се изисква всеки ден. Ние сме призвани да освобождаваме, да излекуваме болните, да повдигнем потиснатите, да споделим спасението от греха, което можем да получим само в Исус Христос.

Не се страхувайте! Ние сме призвани да даваме надежда, но не повърхностно. Не е дошъл моментът да кажем, че грехът е остаряла дума в света. Всеки ден и навсякъде виждаме, че това не е така. Сега е времето да получим спасение от греха и неверието ни. Сега е времето да изповядваме споделената ни вяра в нашия Господ и Спасител. Трябва да продължим заедно нашето поклонничество за справедливост и мир, споделяйки с всички хора Благата Вест, която ни е дадена.

Нека бъде благословено Рождество Христово и пълна с благодати Новата 2018

Преподобен д-р Олав Фйксе Твеит Генерален секретар на Световния съвет на църквите (WCC)

bp / rv

23/12/2017 12:02