Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Църква \ Църквата в България

Да се стараем да отразяваме Христос, светлината на света

Йоан Кръстител - RV

15/12/2017 15:24

III адвентна неделя

Сред вас стои Онзи, когото вие не познавате. (Йоан.1,6-8. 19-28)

Евангелието за третата неделя от Предколедното време ни предлага притчата в която Йоан Кръстител кръщава във Витавара, отвъд Йордан. Когато фарисеите го питат кой е той, Йоан отвръща: „Аз кръщавам с вода, но посред вас стои един, когото вие не познавате. Той е идещият след мене, който ме изпревари, и комуто аз не съм достоен да развържа ремъка на обущата му“. Евангелският разказ коментира отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани:

Скъпи братя и сестри,

Евангелието отново ни представя фигурата и мисията на Св. Йоан. Както споменахме миналата седмица, това, което е правил Кръстителят е предизвикало голям интерес сред народа. Въпреки че хиляди пъти свещениците и пророците се призовавали към обръщане, йоановото послание има много по-различна сила. Идването на Месията е било вече съвсем близко, затова е трябвало да се направи една бърза, но и радикална подготовка на душите. Затова и призивът на Йоан е бил по-отекващ в сърцата, защото не е говорил за едно далечно бъдеще, а за едно съвсем близко настояще.

Голямата популярност на Св. Йоан предизвиква интереса и на свещениците, и левитите. Те също са заинтригувани от мисията на Кръстителя, но не толкова понеже искат да се обърнат и да посрещнат Месията, а понеже се страхуват от безредици, често предизвиквани по онова време от фалшиви месии. Йоан категорично отрича да е Месията, но и казва, че Христос е вече между нас. И ние като Йоан не сме светлина, но се стараем до отразяваме Христос, светлината на света. Бог, който ще се роди, очаква от нас да сме Неговият глас, този който ще се възвести на света Словото, което спасява. Затова и ние имаме нужда от една истинска духовна обнова, за да можем да сме в състояние да се срещнем с Месията и да не се разминем с Него.

Амин.

15/12/2017 15:24