Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Ватикана \ Събития

Moneyval оценява усилията на Светия Престол за финансова прозрачност

IOR или Ватиканската банка - EPA

12/12/2017 14:11

„Експертният комитет за оценка на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (MONEYVAL) оцени положително постигнатия напредък през последните две години“. Това се посочва в комюнике на Ватиканския пресцентър по повод на приемането от страна на пленарната асамблея на MONEYVAL на третия Доклад за напредъка, представен от Светия Престол и държавата Град Ватикан.

Експертният комитет отбелязва по-специално „създаването, към Корпуса на жандармерията, на специализирано звено за разследване на икономически и финансови престъпления и назначаването на специализиран помощник-прокурор“.

Признание се изказва и на Службата за финансова информация на Светия Престол и Ватикана (AIF), която развива „ефикасно“ своите функции на звено за финансова  информация, надзор и регламентиране.

Изтъква се и „установяването на действаща и устойчива система за сигнализация, както и значителната степен на международно сътрудничество“. В текста се посочва, че същевременно „все още има сфери, които ще трябва да се подобряват, особено в рамките на „подсилването на законовите и съдебните власти“.

В нотата се пояснява, че „приемането на последния доклад е част от редовната процедура, предвидена от регламента на MONEYVAL. Посочено е също, че Светият престол работи по ангажимента за предприемане на „необходими действия във важните сфери, с цел допълнително засилване на усилията за превенция и борба с финансовите престъпления“.

man / rv 

12/12/2017 14:11