Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Фокус \ Култура

PEW: Значително нарастване на мюсюлманите в Европа

Мюсюлманите в Европа значително ще нарастват през следващите тридесет години, независимо от увеличаването на миграционните вълни - AP

11/12/2017 09:52

Населението с мюсюлманска традиция в Европа ще продължи значително да нараства през следващите тридесет години, независимо от увеличаването на миграционните вълни. Това е заключението от проучване, проведено от Центъра за изследвания PEW, американският институт, специализиран в анализа на религиозните феномени. Ежедневникът "La Croix" посвети широко място на това проучване, в което се подчертава, че във Франция, европейската нация, която в момента е с най- висок брой мюсюлмани, процентът на ислямските вярващи, който днес e 8,8% от населението, може да достигне 18 % през 2050 г.

По-общо, изследването се фокусира на увеличаването на мюсюлманското население в Европа като цяло (28-те страни от Европейския съюз, включително Обединеното кралство, плюс Норвегия и Швейцария). Отправната точка са данните от 2016 г., предоставени от отделните държави, въз основа на които, същият този американски институт, оцени присъствието на континента на 25,7 милиона мюсюлмани, равняващи се на 4, 9% от населението.

След Франция, Германия, Обединеното кралство и Италия понастоящем са страните с най-много мюсюлмани. За да се направят по-надеждни прогнози за бъдещето трябва да се вземат предвид различни елементи като демографската динамика и европейската имиграционна политика. Поради тази причина Центърът за изследвания PEW проследява три възможни сценария: първият с нулев процент на имиграция; вторият със средна имиграция (т.е. базирана на средните потоци, регистрирани между 2010 г. и 2015 г.); и накрая с висока честота на имиграцията (на базата на средните потоци на имигранти плюс пристигането на бежанци в същия брой и етническо религиозен състав на вълната от 2014 и 2016г.).

И в трите прогнози, най-важните данни сочат значително увеличаване на мюсюлманското население. Решаваща е различната степен на плодовитост. Дори при нулева имиграция, мюсюлманите в Европа ще достигнат 35.8 милиона (10.1 милиона повече от 2016 г.), което представлява 7.4% от европейското население. Това е така, защото средната възраст в мюсюлманските общности е по-ниска (30 години срещу 44 сред не-мюсюлманите), а раждаемостта е по-висока (2,6 деца на жена срещу 1,6).

Трябва да се отбележи, че населението с ислямска религия ще продължава да се увеличава дори и без нови имигранти (мюсюлмани и не-мюсюлмани), тъй като общото население на континента ще спадне драматично: Центърът за изследване предвижда общо 520.8 млн. жители през 2050 г., в сравнение с 481,7 през 2016 г.

bp/ rv

11/12/2017 09:52