Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Папа Франциск \ Аудиенции

Папата прие палестинска делегация: диалог и взаимно уважение

Папа Франциск с палестински религиозни представители и интелектуалци. 6.12.2017 - AP

06/12/2017 12:11

Диалогът и мирното съжителство бяха в центъра и на аудиенцията на папа Франциск  за участници срещата на Постоянния комитет за диалог с религиозни представители от Палестина, които прие в сряда сутринта, преди седмичната генерална аудиенция. Срещата бе организирана от Папския съвет за междурелигиозен диалог.

„За Католическата църква изграждането на мостове на диалог с общности, личности и организации винаги е повод за радост, а още по-голяма ако е с палестински религиозни и интелектуални представители – каза папата. За нас, християните, Светата земя е изключително място за диалог между Бог и човека. Диалог, чиято кулминация е в Назарет, със срещата между Ангел Гавраил и Дева Мария, събитие за което говори и Корана“.

„Диалогът се установява на всички нива: със самите нас, чрез размисъл и молитва; в семейството, в религиозните общности, между различни религии и гражданското общество. Негово приоритетно условие е взаимното уважение и същевременно неговото консолидиране  с цел признаването на човешките права на всички, независимо къде се намират. От диалога се ражда по-голямо взаимно съзнание, по-голямо взаимно уважение и сътрудничество  за преследването на общото благо и за синергично действие към нуждаещите се, гарантирайки им необходимата подкрепа.

Накрая папата отрави пожеланието  консултациите на Постоянния комитет да създадат „пространство за искрен диалог в полза на всички компоненти на палестинското общество, особено за християните, предвид тяхната малочисленост и  предизвикателствата на които трябва да отговори, най-вече емиграцията“.

„Съзнавам вниманието, което Палестинските власти оказват на християнската общност, по-конкретно Махмуд Абас, признавайки тяхното място и роля в палестинското общество“, изтъкна папа Франциск.

dg/ rv

06/12/2017 12:11