Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Папа Франциск \ Апостолически пътувания

Папата към епископите на Мианмар: защитавайте правата и достойнството на всички

Папа Франциск с епископите на Мианмар - AFP

29/11/2017 14:07

В страна, „полагаща усилия да преодолее дълбоко вкорените разделения и да изгради националното единство, Църквата трябва да следва призванието да спомага единството, милосърдната любов и изцелението на живота на населението. От друга страна трябва да позволи на католическата общност да продължи да има конструктивна роля в живота на обществото, като издига високо своя глас по въпросите от национален интерес, настоявайки особено за зачитането на достойнството и правата на всички, но предимно на най-бедните и уязвимите“. Това бе една от препоръките на папа Франциск към епископите на Мианмар, с които се срещна в катедралата на Янгун в контекста на своята тридневна визита в азиатската държава. За папата това бе момент за „размисъл над радостите и предизвикателствата в тяхното служение, пред „стадото“, носещо белезите на конфликта, но дарило смели свидетели на вярата и древните традиции“. След поздравителното слово на монс. Феликс Лиан Кен Танг, епископ на Калая и председател на Епископската конференция на Мианмар, папата фокусира дългото си слово над теми като „изцелението, придружаването и пророчеството“.

„Единството, което споделяме и отбелязваме – поясни папата – се ражда от различието; валоризира различията между хората, като извор на взаимно обогатяване и растеж; приканва ги да се обединят заедно в една култура на срещата и солидарността“.

По-специално папата открои усилията „в полза на изцелението и общението на всяко ниво в живота на Църквата“, за да се постигне онзи мир, „който светът не може да даде“. „Католическата общност в Мианмар може да бъде горда за своето пророческо свидетелство на любовта към Бог и ближния, която се изразява в грижите за бедните, за онези, които за лишени от права и преди всичко, в тези времена, за многобройните разселени, които, така да се каже, лежат ранени на пътя“. Папата благодари на всички онези, които полагат усилия да „занесат на тях и на ближните в нужда, независимо от тяхната религия и етнос, елеят на изцелението“.

Папата подчерта също и ангажимента за икуменическия диалог и междурелигиозното сътрудничество. „Моля се, вашите постоянни усилия за изграждането на мостове на диалог и създаването на мирни взаимоотношения с последователите на останалите религии да дадат изобилен плод за помирението в живота на страната“. В тази перспектива – изтъкна папата – „конференцията за междурелигиозния мир, която се проведе в Янгун миналата пролет, бе важен свидетел пред света за решителността на религиите да живеят в мир и да отхвърлят всеки акт на насилие и омраза, извършван в името на религията“.

Светият отец припомни на епископите, че техния живот и служение „са призовани да се съобразяват с мисионерския дух, посредством редовните пастирски визити в енориите и общностите, за да придружват, като любящи бащи, свещениците в укрепването на стадото в светост, преданост и дух на служение“.

Изхождайки от „солидната вяра и от пламенния мисионерски копнеж“, наследен от евангелизаторите в азиатската държава, и с помощта на катехистите, пожеланието на папа Франциск за епископите е „да насадят у миряните духа на истинския мисионер, в търсенето на мъдрата инкултурация на евангелското послание“.

Папата не забрави и младежите, които – каза той – „трябва да бъдат придружавани по пътя им към здравите морални принципи, за да се справят с предизвикателствата на един бързо променящ се свят“. С оглед на предстоящия Синод през 2018 посветен на тях, папата припомни, че „една от големите благодати на Църквата в Мианмар са младежите и по-специално големия брой на семинаристи и млади духовници“. Оттук и призива на папата към епископите да ангажират и подкрепят младежите в „техния път на вярата, защото са призовани, чрез своя идеализъм и ентусиазъм, да бъдат радостни и убедителни евангелизатори на своите връстници“.

Църквата в Мианмар – отбеляза папата – „се отличава и заради своята възпитателна и милосърдна дейност, защитата на човешките права и подкрепата на демократичните принципи“. Ето защо – продължи папата – „имам силно доверие, че петгодишната пастирска стратегия, която Църквата разви в по-широкия контекст на изграждането на държавата, ще донесе изобилен плод не само са бъдещето на местните общности, но и за цялата страна“. В този контекст папата подчерта „необходимостта от закрилата на околната среда и правилната употреба на богатите природни ресурси на страната в полза на бъдещите поколения. Опазването на божествения дар на творението не може да бъде отделено от здравословната човешка и социална екология“, припомни папата.

Последният съвет на папата за епископите е „да поддържат равновесие между физическото и духовно здраве“, като се грижат също за „здравето“ на свещениците и израствайки всекидневно в молитвата и опита на помирителната любов на Бог“, защото това – каза папата - е основата на свещеническата идентичност, гаранцията за правдоподобността на проповядването и извора на пастирското милосърдие“.

svt/ rv

29/11/2017 14:07