Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Църква \ Църквата в България

Заслугата да „влезем в радостта на Господаря си”

Притчата за господаря и талантите - RV

17/11/2017 15:20

Понеже беше верен в малко, влез в радостта на господаря си, (25.14-30)

XXXIII обикновена неделя

Скъпи братя и сестри,

Евангелският откъс ни разказва за идването на Исус в края на времената. Всеки един от нас е получил от Бог различни дарове. Трябва да сме Му благодарни за толкова много неща, започвайки от това, че сме се родили на тази земя и завършвайки с това, че Исус умря на Кръста за нас, за да поучим и вечното спасение. Ние сме Божиите слуги, на които Той е поверил своите богатства и които очакват Господарят им да се върне. Но не става въпрос за едно пасивно очакване. Бог не иска да сме само пазители, а иска да бъдем съпритежатели на Неговите богатства. Не е важно колко ще успеем да умножим съкровището, понеже зависи от това колко сме получили. Не трябва да ни притеснява земният неуспех, понеже често светът съди доста повърхностно. С нашата ежедневна вярност и последователност ще заслужим да „влезем в радостта на Господаря си”. Използвам точно думата „ежедневна”, понеже единичните ни опити нямат да са в състояние да умножат талантите ни. Нелогичното държание на третия слуга предизвиква крах в живота му - отнето му е всичко, понеже не е бил в състояние да го оцени и следователно да се възползва от него, умножавайки го.

Трябва да обърнем внимание на това, че дори и добрите слуги, които са умножили богатството на господаря си, не заслужават никаква награда. Тя е една чиста благодат, затова и господарят се обръща към тях с думата „рабе”. Искаме или не, ние сме Божии роби, понеже сме създадени от Него и нямаме нищо свое. Но ако проявим евангелска мъдрост, ще успеем да „влезем в радостта на Господаря си”, живеейки съвестно нашия земен живот.

Амин

 

 

 

17/11/2017 15:20