Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Папа Франциск \ Аудиенции

Папа Франциск: глобално съзнание за опазването на околната среда

Папа Франциск сред лидерите от Pacific Island Forum

11/11/2017 14:03

Какъв свят искаме да предадем на онези, които ще дойдат след нас, на децата, които растат? Този въпрос не се отнася само до околната сред в частност. Когато се питаме за света, който искаме да оставим се позоваваме преди всичко на неговата обща ориентация, на неговия смисъл и неговите ценности“. Това бе основният акцент в словото на папа Франциск към лидерите от Pacific Islands Forum, които прие на аудиенция във Ватикана.

В своето обръщение към тях папа Франциск се спря по-специално на Тихоокеанския регион, който – каза той – „е толкова богат на културни и природни красоти, че неизбежно поражда в нас живо безпокойство, особено за населението, което живее в него и е силно уязвимо пред все по-честите и интензивни природни и климатични явления“. Папата цитира сериозния проблем с покачването на нивото на моретата, така както и постоянния упадък на който е подложен кораловия риф, реалност, която бе разобличена преди 30 години от филипинските епископи, но без резултат.

За папа Франциск многобройни са причините за този упадък и много от тях произлизат от „непредпазливото човешко поведение, свързано с форми на експлоатация на природните и човешки ресурси, чието въздействие стига до дълбините на океаните“.

Папа Франциск подчерта, че проблема с глобалното затопляне е широко обсъждан по време на многобройните международни дебати, като 23.та Сесия на Конференцията на ООН за климата, която се провежда в Бон. Оттук и пожеланието на папата на тези срещи на високо ниво винаги да бъде взет предвид образа на една „Земя без граници“.

Визията за една „Земя без граници“ – продължи папата – премахва географските разстояния, припомняйки необходимостта от едно глобално съзнание, едно международно сътрудничество и солидарност, от една споделена стратегия, които не позволят да останем безразлични пред сериозните проблеми като упадъка на околната среда и на здравето на океаните, свързани с човешкия и социален упадък, който днес живее човечеството“.

Всичко в света е тясно свързано“, припомни папата, констатирайки, че ситуацията на океаните и морската екосистема, въпреки направените апели, не се е подобрила изобщо през тази години. Затова, заключителния въпрос, който очаква конкретни отговори от международната общност е: „какъв свят и какви ценности желаем да предадем на онези, които ще дойдат след нас?“.

svt/ rv

11/11/2017 14:03