Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Църква \ Църквата в България

Бъдете будни, защото не знаете ни деня, ни часа

Притчата за петте мъдри и петте неразумни девици - RV

11/11/2017 17:01

„Ето младоженецът иде, посрещнете го“ (Мат. 25, 1-13)

Литургията за XXXII неделя през годината ни предлага евангелският откъс, в който Исус разказва притчата за десетте девици, които взимат светилниците си и излизат да посрещнат младоженеца.

„пет от тях бяха мъдри, а петте неразумни- казва Исус. Неразумните, като взеха светилниците си, не взеха със себе си масло; а мъдрите, заедно със светилниците си, взеха и масло в съдовете си; и понеже младоженецът се бавеше, всички задрямаха и заспаха. А посред нощ се чу вик: ето, младоженецът иде, излизайте да го посрещнете. Тогава всички тия девици станаха и приготвиха светилниците си; а неразумните рекоха на мъдрите: дайте ни от вашето масло, защото светилниците ни гаснат. Мъдрите пък отговориха и казаха: да не би някак да не стигне и нам, и вам, по-добре идете у продавачите и си купете. А когато те отиваха да купят, пристигна младоженецът, и готовите влязоха с него на сватбата, и вратата се затвориха. После дохождат и другите девици и викат: господине, господине, отвори ни! А той им отговори и рече: истина ви казвам, не ви познавам. И тъй, бъдете будни, защото не знаете ни деня, ни часа, когато ще дойде Син Човеческий“.

Евангелският откъс коментира отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани.

*****

Скъпи братя и сестри,

Днес Св. Матей ни разказва за десетте девици, които очакват Жениха. Това е образ на Църквата, която очаква постоянно второто идване на Исус. Всички християни са девиците, носещи светилници, понеже нашето призвание е да бъдем светлината на света и да бдим. Но кое е това масло, което липсва? Това е истинският, благочестив живот, изпълнен със Светия Дух, който може да накара наистина да даваме светлина за другите.

Всеки от нас получава свещ на кръщението си и бяла дреха, която да занесе неопетнена на съдния ден. Всички девици са имали масло в светилниците си в началото, но с времето при някои ентусиазмът намалява. Но чак когато трябва да дойде женихът се вижда ясно, че не всички са били праведни и че лошите дела са възпрепятствали на някои девици да се подготвят достойно за това, което са чакали.

Неразумните девици накрая хлопат на вратата, която е Христос и която е здраво залостена за тях. Тези девици унижиха младоженеца, като не са осветлили процесията му със светилниците си, та как сега той да ги приеме? Христос няма да познае в последния час онези, които не са го познавали през живота си. Амин.     

11/11/2017 17:01