Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Църква \ Междурелигиозен диалог

Католици и мюсюлмани насърчават цялостното човешко развитие

Папа Франциск с делегация от Католическо-мюсюлманския форум, 12 ноември 2014 - AFP

10/11/2017 14:57

От 6 до 8 ноември в американския град Бъркли се проведе IV Международен католическо-мюсюлмански форум на тема „Цялостното човешко развитие: да растем в достойнство. Католически и мюсюлмански перспективи". Международният католическо-мюсюлмански форум е създаден през 2008 по инициатива на Папския съвет за междурелгиозния диалог. Домакин на четвъртото издание на Форума бе Колежа „Дзайтуна“, а неговото организиране бе под патронажа на принц Гази бин Мухамад на Йордания, координатор от мюсюлманска страна, и на кард. Жан-Луи Туран, председател на Папския съвет за междурелигиозен диалог.

В края срещата участниците публикуваха финален документ, в който признават, че двете религиозни традиции изповядват, че „Бог е създател на човечеството и е дал на всяко човешко същество едно неотменимо достойнство, от което произлизат всички основни човешки права, както и задължението на правителствата да закрилят тези права“.

Мюсюлманската делегация бе водена от шейх Хамза Юсюф, председател на Колежа „Дзайтуна“, а католическата делегация от монс. Мигел Анхел Аюзо Гижо, секретар на Папския съвет за междурелигиозния диалог, в качеството си на представител на кард. Туран.

По време на работните сесии, участниците насочиха своето внимание върху три основни теми: „Какво означава да бъдем хуманни?“, „Цялостното човешко развитие“ и „Препятствията и възможностите за цялостното човешко развитие“.

След като споделиха своите гледни точки, безпокойства и идеи, участниците стигнаха до заключението, че „някои допирни точки са повод за надежда не само за християните и мюсюлманите, а за всички, спомагайки същественото сътрудничество за насърчаването на цялостното човешко развитие“.

Особено важна част е третия параграф на Декларацията, в който се чете: „Ние потвърждаваме еднаквото достойнство и стойност на всички хора, независимо тяхната раса, пол, религия или социално положение и категорично осъждаме всеки опит за стереотипизиране на която и да е човешка личност или приписването на колективна вина за действията на отделни хора“.

Освен това в Декларацията, католици и мюсюлмани потвърждават, че „свободата на съвест и религия е кулминацията на човешките права. Затова, наше колективно задължение е да настояваме тези права да бъдат зачитани, съхранявани и насърчавани“. В Декларацията се говори и за „многобройните хора с добра воля, които работят за общото благо“. В 7 параграф се посочва: „Като вярващи, ние сме призовани да направим всичко възможно, за да се преборим с всичко онова, което възпрепятства цялостното развитие на човечеството, включително евентуални тълкувания или погрешни разбирания на съответните ни текстове и традиции. А 8 параграф допълва: „Вярваме, че несигурността, конфликтите и разпространението на оръжията са сериозни препятствия за реализирането на Божията воля за човечеството, неговото благоденствие и растеж в мира и сигурността. Това е и причината, поради която смятаме за наш морален дълг, да заклеймим войните и търговията на оръжия, които ги спомагат“.

Общата Декларация завършва: „Бог, нашия Създател, иска цялостния растеж на всяко човешко същество, за да могат да разцъфнат изцяло Божиите дарове: тялото, душата, интелекта и духа. Християнството и Исляма притежават морални, интелектуални и духовни ресурси, които могат да допринесат за цялостното човешко развитие на индивидите и общностите“.

10/11/2017 14:57