Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Папа Франциск \ Аудиенции

Папата към католическите университети: програми за обучението на бежанците

Папа Франциск на аудиенцията за Международната федерация на католическите университети - ANSA

04/11/2017 13:35

„Католическите университети да приемат програми в помощ на обучението на бежанците, на различни нива, както чрез провеждането на курсове от дистанция, така и в бежанските центрове и чрез стипендии“. Това е една от препоръките на папа Франциск към членовете на Международната федерация на католическите университети, участници в конференцията „Бежанци и мигранти в един глобализиран свят: отговорността и отговора на университетите.

За папата, „католическите университети могат да облекчат признаването на научни звания и титли и професионализма на мигрантите и бежанците, което ще бъде в полза не само за тях, а и за обществата които ги приемат“.  „За да се даде подходящ отговор на новите предизвикателства на миграционния процес – предупреди папа Бергольо –е  необходима специфична и професионална  формация на пастирски сътрудници, които да се грижат за мигрантите и бежанците“.

Папата призова също католическите университети „да възпитават собствените си студенти, някои от които бъдещи политически, икономически и обществени лидери, във внимателен прочит на миграционния феномен, в светлината на справедливостта, глобалната съотговорност и общението на културните различия“.

Папа Франциск припомни, че една от характеристиките на университета е изследователската работа и в тази връзка посочи необходимостта от „нови проучвания за причините на принудителната миграция, с цел да се индивидуализират дългосрочни практически решения, тъй като на хората най-напред трябва да се осигури  правото да не бъдат принуждавани да емигрират“. Освен това „трябва да се оцени и многостранния принос на мигрантите и бежанците към приемащото ги общество, както и към собствените им общности“.

„Не по-малко важно е – допълни папа Бергольо - да се направи задълбочен размисъл за негативните дискриминационни и ксенофобски реакции, предизвикани от приема на мигранти в страни с древна християнска традиция, за да се предложат нови пътища за формиране на съзнанието“.

Папа Франциск припомни, че Отделът за мигранти и бежанци към ватиканското Ведомство за цялостно човешко развитие вече е предложил „20 конкретни точки за действие“ като принос  за приемането на двата Глобални пакта – единия за мигрантите, а другия за бежанците - от международната общност през втората половина на 2018. В тази посока, „университетите могат да имат привилегирована роля  в социалния сектор, като например чрез участието на студенти доброволци в помощните програми за бежанци, искащи убежище и наскоро пристигнали мигранти“. Още повече - подчерта папата - че в социалната област „университетите имат ролята на критическо съзнание за различните форми на политическа, икономическа и културна власт“.

На „глобалната и комплексна действителност на съвременния миграционен процес може да се отговори по примера на католическите университети – посочи папа Франциск - със стремежа да бъдат преодолени предразсъдъците и страховете свързани с недостатъчното познаване на миграционния феномен“.

dg/ rv

04/11/2017 13:35