Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Църква \ Църквата в България

Любовта към Бог се показва по конкретен начин чрез любовта към ближния

Христовото евангелие - RV

28/10/2017 17:46

Евангелието за 30-та неделя през годината предлага разказа за законника, който пристъпил към Христос и, изкушавайки Го, попитал: „Учителю, коя e най-главната заповед в закона?” И Христос му отговорил, че най-главната заповед е да обичаш Бога с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си разум. И втората заповед, подобна на нея е: възлюби ближния като самия себе си.

Евангелският откъс коментира отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани:

Скъпи братя и сестри,

В днешното Евангелие Исус синтезира цялото си учение в два заповеди. Господ е постоянно атакуван с различни въпроси, търсейки по някакъв начин да го злепоставят. Един законник иска от Исус да каже коя заповед е най-голяма в закона. Това не е нещо необичайно, понеже в еврейските школи много се е дискутирало върху йерархията на заповедите на юдаизма. Един евентуален отговор за една или друга заповед би поставил Исус в конфликт с някоя от школите.

Исус казва, че любовта към Бога е най-важната заповед. „Възлюби Господа, Бога твоего, с всичкото си сърце, и с всичката си душа, и с всичкия си разум”. За евреите това е също централно правило, но и всичките други над 600 заповеди са имали същата стойност. Господ казва, че втората заповед е „възлюби ближния си като себе си”, която е подобна на първата. Обичта към ближния също не е нещо ново, но Исус свързва неразривно тези две заповеди. Любовта към Бог се показва по конкретен начин чрез любовта към ближния. Любовта винаги е нещо конкретно, което ни преобразява. Исус иска да възвърна първоначалния смисъл на Божиите заповеди, което ни кара и ние да се замислим за това, което наистина е важно в живота ни. Понякога забързани в ежедневието, губим целта и посоката си. Следващата седмица ще възпоменем всички светци и всички верни покойни, така че нека тези мисли ни следват през месец ноември, който е по специален начин месец за размисъл за смисъла на живота. Амин.    

 

 

 

 

28/10/2017 17:46