Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Папа Франциск \ Документи

Писмо на папата до кард. Сара за превода на богослужебните текстове

Кардинал Роберт Сара - RV

23/10/2017 12:14

Папа Франциск отправи писмо до кард. Роберт Сара, префект на Конгрегацията за Божествения култ и дисциплината на Тайнствата, в което „ изразява просто и ясно“ някой забележки относно наскоро публикуваният папски документ под формата на Motu Proprio, Magnum Prinicpium, за преводите на литургичните и библейските текстове.

В документа – публикуван от Ватиканския пресцентър – папа Франциск подчертава преди всичко „ясната разлика между проверката от страна на Светия престол на преведените текстове (recognitio) и потвърждението на тези текстове от Светия престол (confermatio). Тези два термина – посочва папата – не се синоними, нито взаимозаменими. Всичко това е – изтъква папа Франциск – за да се отмени приетата практика от ватиканското ведомство след инструкцията Liturgiam Authenticam и, която новия папски документ пожела да промени“.

Относно отговорността на Епископските конференции за „верният превод на богослужебните текстове“ (fidelitur) – продължава папата – трябва да се уточни, че преценката относно достоверния превод от латински и необходимите евентуални корекции, до този момент бе задължение на Ватиканското ведомство, докато от сега, новата разпоредба предоставя на Епископските конференции правото да преценят добротата и последователността на един или друг термин в преводите от оригинала, дори и в диалог със Светия престол“. Потвърждението (confermatio) – прибавя папата - не предполага вече една обстойна проверка дума по дума, с изключение на очевидните случаи, които могат да бъдат представени пред Епископите за допълнителен размисъл от тяхна страна“. Това – се чете още в писмото на папа Франциск – „важи особено, за съответните формули, като за Евхаристийните молитви и по-специално сакраменталните формули, одобрени от Светия отец“.

В този смисъл – подчертава още папата – „проверката (recognitio) на текстовете, означава само проверка и съблюдаване за спазването на закона и църковното общение. Ето защо – прибавя папа Бергольо – „процеса за превода на съответните литургични текстове – като сакраменталните формули, Веруюто, Отче наш – на език, от който те се смятат за автентичен превод , не трябва да доведат до „налагането“ на Епископските конференции на един определен превод, направен от ватиканското ведомство, защото това ще навреди на правото на епископите“. За папа Франциск следователно „не е правилно да се преписва на потвърждаването (confirmatio), основната цел на проверката (recognitio), т.е. проверката и съблюдаването за спазването на закона“.

Потвърждаването на преводния текст (confirmatio) – изтъква още папата – „не е чисто формално действие, а е необходимо за изданието на една „преведена“ богослужебна книга. Потвърждението е дадено, след като новата версия е била връчена на Светия престол за ратификацията на одобрения от епископите текст, в дух на диалог и на помощ, когато това е необходимо, зачитайки правата и задълженията, имайки предвид законосъобразността на следвания процес и неговите процедури“.

Накрая папа Франциск се позовава да нотата Commentaire, предадена от крад. Сара на папата на 30 септември т.г. „публикувана на някои интернет сайтове и погрешно приписана на неговата личност“. „Моля ви любезно – завършва папа Франциск, обръщайки се към кардиналът префект – да се погрижите за разпространението на този мой отговор на същите тези сайтове, както и изпращането на това писмо до всички Епископски конференции, Членовете и Съветниците на Конгрегацията за Божествения култ и дисциплината на Тайнствата“. 

23/10/2017 12:14