Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Папа Франциск \ Документи

През октомври папата се моли за защитата на правата на работниците

Работници от стоманолеарния завод в Генуа по време на визитата на папата през май т.г. - ANSA

20/10/2017 00:00

За да бъдат зачитани и защитавани правата на всички работници, а безработните да получат възможността да допринесат за общото благо. Така е формулирано общото молитвено намерение на Светия отец за месец октомври. В него папата говори за неразривната връзка между благото на труда и достойнството на личността. Проблемът с безработицата е резултата на една система, която е забравила смисъла на солидарността и е поставила в центъра си парите. Тази криза може да бъде преодоляна само ако личността, с цялото и достойнството, възвърне полагаемото и се място с помощта на творчески подход, солидарност и братство, вдъхновени от Евангелието.

******

Изправени пред настоящите икономически тенденции и трудностите на трудовата заетост, е необходимо отново да подчертаем, че работата е от съществено значение за обществото, семействата и отделните индивиди. Работата пряко засяга личността, нейния живот, свободата и щастието и. Основната ценност на работата е благото на човека, тъй като го удовлетворява като личност, с неговите вътрешни таланти и интелектуални, творчески и физически способности. Следователно целта на работата не е само печалба и икономика, а преди всичко се отнася до човека и неговото достойнство. Достойнството на човека е свързано с работата. Говорих с няколко млади безработни които ми казаха: "Отче, ние у дома - жена ми, децата ми - ядем всеки ден, защото ни дават нещо за ядене в енорията или клуба, или Червения кръст. Но отче, аз не знам какво означава да печеля хляба си, а трябва да ям, но имам нужда да позная достойнството да си изкарвам прехраната”. А работата означава именно това! Когато липсва работа достойнството е ранено! Тези, които са безработни или нямат достатъчно работа, често биват изтласквани в периферията на обществото и стават жертва на социално изключване. Често се случва хората без работа – особено многото безработни млади хора днес – да изпадат в хронично обезсърчение или по-лошо, в апатия.

Какво можем да кажем за сериозния проблем на безработицата, засягащ различни европейски държави? Тя е следствие от една икономическа система, която вече не е способна да създава работа, защото е поставила идол в центъра си, който се нарича пари! Ето защо различните политически, социални и икономически субекти са призовани да насърчават различен подход, основан на справедливост и солидарност. Тази дума сега рискува да бъде премахната от речника. Солидарност: изглежда като мръсна дума! Не! Солидарността е важна, но тази система не я обича много, предпочита да я изключи. Човешката солидарност трябва да гарантира, че всеки има възможност за достойна форма на труд. Работата е благо за всички и трябва да е достъпна за всички. Периодите на тежки трудности и безработица трябва да бъдат решени с помощта на творчество и солидарност, с креативността на смели предприемачи, които гледат към бъдещето с увереност и надежда. А солидарността изисква всички членове на обществото да се откажат от нещо и да възприемат по-трезв начин на живот, за да помогнат на всички, които имат нужда.

Скъпи братя и сестри, никога не спирайте да се надявате на по-добро бъдеще. Борете се за него, борете се. Призовавам ви да не се оставяте да бъдете заловени в примката на песимизма! Ако всеки изпълнява своята роля, ако всеки винаги поставя личността с цялото и достойнството -а не парите - в центъра, ако се укрепят отношенията на солидарност и братство, вдъхновени от Евангелието, ще можете да оставите зад себе си блатото на тежкия и труден период на безработицата.

(Папа Франциск, Слово към ръководителите и работниците на стоманолеярния завод на Терни и вярващите от диоцеза на Терни-Нарни-Амелия, Италия, 20 март 2014 г.)

превод Бистра Пищийска

20/10/2017 00:00