Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Папа Франциск \ Проповеди

Литургия в Санта Марта: непреклонното сърце не разбира милосърдието на Бог

Папа Франциск на утринната литургия във Ватикана

10/10/2017 13:15

Вече втори ден Литургията ни подтиква да размишляваме над Книгата на пророк Йона (3, 1-10) и над милосърдието на Бог, което отваря нашите сърца и побеждава над всичко. Това бе и акцента в проповедта на папа Франциск на утринната литургия във Ватикана, който се спря на историята на пророка, който – каза той – „бе твърдоглав и искаше да поуча Бог, как трябва да се правят нещата“. Господ иска от Йона да отиде при жителите на Ниневия и да ги обърне: първият път пророкът избягва, отказвайки да го направи; вторият път приема да го направи „и успява добре“, но въпреки това – изтъкна папата – „е възмутен, ядосан пред прошката дадена от Господ на народа, който се бе покаял с открито сърце. Йона беше „твърдоглав, но повече бе непреклонен, строг, душата му бе вкаменена".

Твърдоглавите, непреклоните, не разбират какво е милосърдието на Бог. Те са като Йона. Непреклонните и строгите не умеят да развеселят сърцето като Господ. Непреклонните са малодушни, с малко затворено сърце, привързани към голата справедливост. Те забравят, че справедливостта Божия стана плът в Сина, стана милосърдие, стана прошка; че сърцето на Бог винаги е готово да прости“.

Онова, което забравят твърдоглавите – прибави Франциск – е „това, че всемогъществото на Бог се вижда, проявява се преди всичко в неговото милосърдие и прошка“.

Не е лесно да се разбере милосърдието на Бог. Нужна е много молитва, за да се разбере, защото е благодат. Ние сме за справедливостта око за око, зъб за зъб, за справедливостта „щом си го направил, ще си платиш“. Но Исус заплати за нас и продължава да заплаща“.

Бог – подчерта още папа Бергольо, позовавайки се на историята на Йона – можеше да изостави пророка на неговото твърдоглавие и непреклонност, но не го направи, а отиде да му говори и да го убеди, спасявайки го, както направи с народа на Ниневия: Бог е Бог на търпението, Бог, който умее да милва, който умее да развеселява сърцата“.

„Посланието от тази пророческа книга – подчерта папата в края на проповедта си – е диалога между пророчеството, покаянието, милосърдието и малодушието или твърдоглавието. Но накрая винаги побеждава милосърдието на Бог, защото неговото всемогъщество се проявява именно в милосърдието. Ще си позволя днес да ви посъветвам да вземете в ръка Библията и да прочетете Книгата на пророк Йона – тя е малка книжка, само от четири глави – за да видите как действа Господ, какво означава милосърдието на Господ, как Господ преобразява нашите сърце. И да благодарите на Господ, защото Той е многомилостив“.

svt/ rv

10/10/2017 13:15