Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Папа Франциск \ Аудиенции

Папата: радостта да се вглеждаме в очите на всички деца по света

Папа Франциск с участниците в Световния конгрес за детските онлайн насилия, 6 октомври 2017 - REUTERS

06/10/2017 16:34

„Въпросът с ефикасната защита на достойнството на децата в дигиталния свят е ново и твърде сериозно явление, характерно за нашето време“. Това посочи Папа Франциск в словото си пред участниците в Световния конгрес за детските онлайн насилия под надслов „Child Dignity in the Digital World“ („Достойнството на детето в дигиталния свят“). Конгресът е организиран от Папския Грегориански университет.  Папа Бергольо изтъкна, че трябва да се работи съвместно за защитата на правата на децата:

„Трябва да правим това решително и с истински плам, като нежно гледаме всички деца, които се появяват на света, всеки ден и под всяко небе, нуждаещи се преди всичко от уважение, но също и от грижа и обич, за да могат да растат в цялото прекрасно богатство на своите възможности“.

Папа Бергольо припомни, че в Евангелието се говори за „Христовата любов и приемане на децата“, които Той взима на ръце и благославя:

„И най-острите Христови думи са именно за онези, които съблазняват малките: „…за него би било по-добре да се окачеше на врата му един воденичен камък, и да потънеше в морските дълбочини“ (Мт. 18, 6). Затова трябва да се посветим на защитата на достойнството на малките, с нежност, но и с голяма решителност, борейки се с всички сили с културата на отхвърлянето, която днес се проявява по различни начини, в ущърб най-вече на най-слабите и най-уязвимите, каквито са именно малолетните“.

Светият Отец отбеляза, че „дигиталният свят е нов свят, който буди възхищение и очарова, но всява и „боязън, а може би и страх“. Папата поясни, че за няколко десетилетия този свят се превърна в „наша жизнена среда и в наш начин на комуникация и живот“. Изчислено е, че повече от 800 милиона деца използват Интернет. Папа Бергольо риторично запита какво намират те в тази мрежа?

„Трябва да си отваряме очите и да не крием тази истина, която не е приятна и не бихме искали да виждаме. Впрочем, не разбрахме ли достатъчно през тези години, че да се скрива действителността на сексуалните насилия е твърде голяма грешка и източник на много злини?“.

Папа Франциск посочи, че има редица „сериозни явления“, които се разпространяват из мрежата, в нейните „тъмни зони“. Сред тях е разпространението на „все по-крайни порнографски снимки, защото с насищането се вдига прага на стимулирането“. Както и разрастващото се явление „секстинг“, с размяната на снимки или клипове „между младите, които ползват социалните медии“. Друга дигитална практика е „сексторшън“ (сексуално изнудване), използвано от киберпрестъпността, която, за да измъкне пари, е готова да публикува компрометиращи снимки или видеофилми на жертвата. Други много сериозни явления са „зарибяването на малолетни в мрежата със сексуална цел“, както и „сайбър булинг“ или кибер насилието, което все повече се изявява в мрежата.

Към тези тежки престъпления се прибавят „страховитите размери на организираната онлайн престъпност  на търговията с хора, проституцията, дори организираното и директното  предаване  на злоупотреби и изнасилвания на малолетни, извършвани в различни части на света“. Папата посочи, че пред всичко това „ние  оставаме  ужасени и дезориентирани,  тъй като развитието на новите технологии „поставя  извън играта по-старите поколения“, като прави много труден или почти невъзможен диалога между поколенията.

„Но не трябва да се оставяме да ни надвие страха, който винаги е лош съветник. Не трябва да се парализираме от чувството за безсилие,  което ни  потиска пред трудната задача. Ние сме призовани да се мобилизираме заедно, като знаем, че се нуждаем един от друг, за да търсим правилните пътищата и поведение, за да дадем ефикасни отговори“.

Папата добави, че „трябва да вярваме, че  е възможно  да разширим кръгозора си и че човешката свобода е  способна  да ограничи техниката, да  я преориентира и да я постави в услуга на друг вид напредък, по-здравословен, по-човешки, по-социален и по-завършен“. Според Папата трябва да се води борба с „възможни бъдещи грешки“, като първата е тази, че „се подценява вредата, нанасяна на децата от тежките явления, свързани  с  тъмните страни на мрежата. Втората грешка е да се мисли, че  „автоматични технически решения“,  „филтри, изградени въз основа на все по-рафинирани алгоритми“ са достатъчни за справяне с проблемите. Третата грешка на мисленето се отнася до погрешната „идеологична и митична представа за мрежата, разбирана като царство на безграничната свобода“.

Това са грешки, които се поместват в контекст, в  който „разпространението на все по-крайната порнография и на другото несвойствено използване на мрежата, не само че предизвиква смущения, зависимост и сериозни вреди и на възрастните, но реално оказва влияние върху общата представа за любовта и взаимоотношенията между половете“.

Що се отнася до католическата Църква, Папата поясни, че „през последните години тя стана все по-съзнателна за факта, че не се е погрижила достатъчно вътре в самата църква за защитата на малолетните“:

Бяха разкрити твърде тежки деяния, за които трябваше да признаем отговорността пред Бог, пред жертвите и пред общественото мнение. Именно заради това… Църквата днес чувства сериозното задължение да се ангажира все по-задълбочено и далновидно със закрилата на децата и на тяхното достойнство и не само вътре в самата църква, а в цялото общество и по цял свят…“.

Накрая Папата заяви, че при редица случаи и в много държави по света, той има възможност да се вглежда в очите на децата:

„Да ни гледат очите на децата е преживяване, което всички познаваме и което дълбоко трогва сърцето ни, като ни и задължава да изпитаме съвестта си. Какво правим ние, за да могат децата да ни гледат с усмивка и да запазят чистия си поглед, изпълнен с доверие и надежда? Какво правим ние, за да не бъде отнета тази светлина, за  да не бъдат тези очи смущавани, нито пък подмамяни от онова, което виждат в мрежата и което ще бъде неразделна и твърде важна част от тяхната житейска среда?“.

Преди Папа Франциск да произнесе своето слово, едно 16-годишно ирландско момиче, от името на децата в цял свят, представи на Светия Отец Римската декларация, приета от участниците на първия Световен конгрес „Child Dignity in the Digital World“ („Достойнството на детето в дигиталния свят“):

„Представям Ви този исторически документ от името на милионите деца от всички краища на света, които трябва да бъдат информирани и в много по-голяма степен защитавани от опасностите на сексуалните насилия и от други форми на злоупотреби в интернет. Използваме Вашите думи, за да кажем, че ние вярваме как за дадено „общество се съди по това как то  се отнася  към своите деца. Всяко дете има право на достойнство и на сигурност. Въпреки това днес милиони деца в цял свят са предмет на насилия и експлоатация. Технологията, която промени живота ни по много положителен начин, се използва все повече и за експлоатацията на децата.

Предизвикателствата са големи, но нашият отговор не трябва да бъде депресията и обезкуражаването. Трябва да работим заедно, за да търсим положителни и конструктивни решения за всички. Трябва да гарантираме всички деца да имат сигурен достъп до интернет, за да развиваме тяхната подготовка, тяхната комуникация и връзки. Компаниите, които работят в областта на технологиите и правителствата трябва да продължават с иновациите, за да се подобри защитата на децата. Трябва също така да насърчаваме семействата, съседите, общностите по всички части на света и самите деца да осъзнават по-добре влиянието, което интернет мрежата оказва върху децата“.

man / rv 

06/10/2017 16:34