Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Ватикана \ Събития

Религиозните лидери с принос в защитата от геноцид и военни престъпления

Архиепископ Пол Галахър на трибуната на ООН В Ню Йорк - AP

02/10/2017 16:18

„Първостепенна отговорност на една държава е защитата на своите граждани от геноцид, военни престъпления, етнически прочиствания и престъпления срещу човечеството; от своя страна международната общност да им помага в тази нелека задача, особено когато една държава не може да осъществи тази цел“. Това заяви ватиканския секретар за Отношенията с държавите монс. Пол Галахър в изказване пред Общото събрание на ООН, в контекста на глобален план за действие срещу трафика на хора.

Монс. Галахър припомни, че „отговорността за защита на собствените граждани е първостепенна цел на държавите и наказателното право“. Но допълни, че „в случай, когато една държава реши да извърши военна намеса в друга държава под претекст да приложи  отговорността за защита, това още повече застрашава сигурността на тази нация, което повдига сериозни въпроси“.

В изказването си ватиканският представител изтъкна важната роля на религиозните лидери за защитата на гражданите: „да помогнат за разбирането на отговорността за защита, която е част от ценностите и принципите за взаимопомощ, присъстващи във всички религии по света. Първата задача за всички е зачитане живота на другите и правителствата да защитават своите граждани“.

Припомняйки думите на папа Франциск на междурелигиозната среща при визитата му в Азербайджан, архиепископ Галахър подчерта, че „религиите, които помагат да се различава доброто и го прилагат на практика с действия, молитви и вътрешен духовен труд, имат призванието да изграждат културата на срещата и мира, чрез търпение, разбирателство, смирени и конкретни стъпки“. „Това е начинът да се служи на човешкото общество; религиите не трябва да бъдат манипулирани и бъдат средство за подпомагане на конфликти и противоречия“.

„Истинските средства на религията са чужди на формите на насилие - подчерта ватиканския външен секретар. Между юридическото наследство  истинските религиозни ценности съществува неразривна връзка, както признаването на човешките ценности и универсалното братство“. Оттук и отговорността на религиозните лидери, като част от тяхната мисия, „да насърчават признаването на това всеобщо юридическо наследство, като естествено право  със задълженията произлизащи от него“.

„Това ни учи историята, свидетелствайки как най-изтънчените престъпления през XX век се извършват в момент, когато идеята за Бог и всеобщото братство биват заменени от идеологии с расово или национално превъзходство и борбата на класите», посочи монс. Галахър. Истинската религиозна вяра предлага ясен алтернативен път: от една страна, златното правило милосърдието да се прилага при всяко обстоятелство, избягвайки оправдаването на намеса на международната общност. От друга страна, въпреки наличието на престъпления, вярата да зачита другия и да подпомага диалога, улеснявайки намесата на международната общност, организирана за разрешаването на подобни тежки ситуации».

«Затова - заключи монс. Галахър- голямата роля на религиозните водачи за отворността при защитата на населението е да гарантират, че религиите няма да допуснат ново повторение на геноциди, военни престъпления, етнически прочиствания и престъпления срещу човечеството».

dg/ rv

02/10/2017 16:18