Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Църква \ Църквата в България

Да бъдем бдителни, дори да сме сигурни в нашата вяра

Исус и притчата за двамата синове (Мат.21, 28-32) - RV

30/09/2017 10:45

XXVI обикновена неделя - 1 октомври 2017

(Разкая се и отиде. Митарите и блудниците преварват ви в царството Божие. Мат.21, 28-32)

Евангелието за 26-та неделя през годината ни предлага притчата за двамата синове и лозето. Единиятя отказва на сосподаря си да работи, но после разкайва и отива, а другият не отказва, но и не отива. Исус пита първосвещениците и стареите народни кой от двамата е изпълнил бащината воля, а те му отговарят „първият“. Тогава Исус им казва: „ Истина ви казвам, че митарите и блудниците преварват ви в царството Божие“. Евангелският разказ коментира отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани:

Скъпи братя и сестри,

Днешното Евангелие ни говори за вярата. Тя наистина е дар от Бога, който всеки свободно може да приеме или да отхвърли. Единият син приема молбата на баща си. Обръща се към него с „господарю”, с което изразява своята преданост. Готов е да направи всичко, което иска от него баща му, но това е привидно. Този син символизира евреите, които привидно са били верни на Яхве, а в действителност са били със сърцето си много далеч от него.

Другият син веднага отказва молбата на баща си. Не е ясно по какви причини синът не иска да подслуша баща си. Обикновено когато човек има някаква уважителна причина, тя е спомената, когато се отказва нечия молба. Това ни навежда на мисълта, че синът е по-скоро непослушен заради инат. Но се разкайва и изпълнява това, което се е очаквало от него. Интересно е да се отбележи, че не се казва, че е „размислил”, а че се е „разкаял”, което има ясна религиозна насока. Този син символизира всички тези хора, които са извън категорията на редовните вярващи. Имат често предразсъдъци срещи религията и Църквата, но понякога те, когато са докоснати от Божията благодат, променят живота си.

Днешното Евангелие ни казва преди всичко да бъдем бдителни. Дори да сме сигурни  в нашата вяра, животът ще я подложи на изпитания. И понеже вярата не е теория, а нещо конкретно и житейско, ако тя няма здрави корени, лесно може да бъде отнесена от житейските бури, които заглушават и Божия глас.

Амин.

 

30/09/2017 10:45