Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Общество \ Младежи

152 милиона в света са жертвите на детският труд

Протести срещу детския труд, Германия, 26 юни 2017 - EPA

27/09/2017 09:00

Новото проучване, проведено съвместно от Международната организация на труда и от „Уолк Фри Фондейшън“, в сътрудничество с Международната  организация за миграция, показва действителното състояние на съвременното робство по света.

Данните, публикувани по време на Генералната асамблея на Обединените нации през последните дни, сочат, че през 2016 г. над 40 милиона души в цял свят са били жертва на модерното робство и че 152 милиона деца на възраст между 5 и 17 години, са трудово експлоатирани, тоест те са принудени на малолетен труд и не става дума за техен свободен избор.

Новите сведения показват, че и жените и момичетата са твърде много засегнати от модерното робство: 71% от общия брой, почти 29 милиона. Жените са 99% от жертвите на принудителния труд в сектора на сексуалната търговия, докато 85% са жертва на принудителни бракове.

Малолетният труд продължава да е съсредоточен главно в селското стопанство (70,9%). Почти едно  на всеки пет деца работи в сектора на услугите (17,1%), докато 11,9% работят в промишлеността.

На 12 септември т.г., постоянният наблюдател на Светия Престол към ООН, монс. Иван Юркович, беше заявил: „Време е да се премине от закона към действията“, тъй  като „съвременните  форми на робство,  търговията  с хора и принудителния труд трябва да се изкоренят из основи. Новите форми на робство трябва да се премахнат, както бе премахнато робството в миналото: като се приеме ново виждане за човешкото същество и за неговото достойнство чрез законодателство, образование и промяна на съзнанието“.

man / rv

27/09/2017 09:00