Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Папа Франциск \ Документи

Папа обнови института за брачни и семейни науки, учреден от Йоан Павел II

Папа Франциск - AFP

19/09/2017 13:06

С Апостолическо писмо Summa Familiae Cura, под формата на Motu prorpio и с дата 8 септември 2017, папа Франциск учреди Папския богословски институт „Йоан Павел II за брачни и семейни науки“. Новата академична институция, свързана с Папския латерански университет, наследява и замества, преустановявайки по този начин съществуването на Папския институт „Йоан Павел II  за брачни и семейни науки“, учреден с Апостолическата конституция Мagnum Matrimonii sacramentum на 7 октомври 1982.

Новия богословски Институт, според уточненото в параграфите на Апостолическото писмо, в сферата на папските институции ще бъде „референтен академичен център в служба на мисията на универсалната Църква, в областта на науките отнасящи се до брака и семейството и относно теми свързани с основния съюз на мъжа и жената за грижата към поколението и творението“. Временно новата академична институция ще бъде ръководена от уставните норми на предишния Институт, и като академични власти ще има Велик канцлер, Декан и Съвет на Института, който ще работи в сътрудничество с Конгрегацията за католическото възпитание, Ведомството за миряните, семейството и живота и с Папската академия за живота.

Нова правна рамка и разширена сфера на интереси

Става въпрос – се чете в Апостолическото писмо на Франциск – за една „нова правна рамка за Института, който Йоан Павел II   пожела през 1982, за да може неговата „далновидна интуиция“ да бъде „още по-добре оценена и призната в своята плодовитост и актуалност“. „Сферата на интереси ще бъде разширена както към новите измерения на пастирската дейност и църковната мисия, така и в отношения на развитието на човешките науки и антропологичната култура в тази толкова жизненоважна област за културата на живота“.

Внимание към раните на човечеството и пасторална перспектива

Наскоро – пояснява текстът – „Църквата извървя, в сравнение с 80.те години на миналия век със свети Йоан Павел II, един допълнителен синодален път – на два етапа през 2014 и 2015 – в чийто център бе поставена реалността на брака и семейството и който завърши с пост-синодалното Апостолическо насърчение Amoris Laetitia от миналата година. „Този нов сезон – пише папата – отведе Църквата до едно ново съзнание. Семейството заема централно място, както в пътищата на пасторално обръщане на общностите, така и в мисията на Църквата и изисква никога да не липсва пасторалната перспектива и вниманието към раните на човечеството“. По темата за семейството „Истината на откровението и мъдростта на традицията на вярата“ трябва да бъдат придружени от „интелигентността на настоящето време“.

Според папа Франциск настоящата антропологична и културна промяна не позволява на пастирската дейност на предлага отново моделите и формите от миналото, а по-скоро един аналитичен и разнообразен подход, който да гледа на реалността на съвременното семейството в цялата му съвкупност от светлини и сенки, с поглед на „мъдър реализъм“ и „интелект на любовта“.

svt/ rv

19/09/2017 13:06