Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Папа Франциск \ Мисли

Папата окуражава борбата с опустиняването

Опустиняване на почвата - REUTERS

15/09/2017 12:40

Опустиняването, „голяма екологична криза на нашето време“. Такава дефиниция използва Папа Франциск в посланието, подписано от ватиканския държавен секретар кард. Пиетро Паролин и изпратено до ХІІІ-та Конференция на страните по Конвенцията на ООН за борба с опустиняването (КООНБО). Срещата се провежда в китайския град Ордос, който се намира в сърцето на китайския автономен район Вътрешна Монголия. В текста се посочва как Папата оценява  усилията на участниците за „насърчаването на координиран подход“ по този въпрос.

Като благодари на правителството и на народа на Китай за оказаното гостоприемство на проявата, Папа Франциск  изразява задоволство от факта, че Конференцията на страните има за цел „да събуди интереса и усилията  на младите хора за голямото предизвикателство пустините да се превърнат в градини“: Папата подчертава, че „младите ще апелират за едно по-съзнателно осъществяване на резолюциите на международната общност“.

В посланието се казва още, че в папската енциклика „Laudato sì“ Франциск подчертава как деградацията на земите може да се счита за „почти физическа болест, която лично засяга всеки един“.  Още в пасхалното си послание „Urbi et Orbi 2013“ (към града и към света), Светият Отец отбеляза как „всеки един трябва да премине през вътрешната пустиня“, през онова вътрешно опустиняване, „вкоренено в неспособността да обичаме Бог и ближния“ и в изоставянето на „нашата роля на пазители на всичко онова, което Създателят ни е поверил и продължава да ни дава“.

Папа Бергольо пожелава Конференцията „да бъде ръководена от един интегриран подход, който да обединява темата за опустиняването с по-обширната етична тема за бедността, подразвитието и справедливостта между поколенията“,  от която зависи както духовното, така и моралното здраве на цялата общност. Накрая Папата окуражава усилията на Конференцията за постигане на мир, сигурност, общо благо и цялостно човешко развитие.

man / rv

15/09/2017 12:40