Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Църква \ Църквата в България

Бог е по-силен от нашите слабости и винаги ни прощава

Исус поучава народа - RV

09/09/2017 16:07

„Ако те послуша, спечелил си брата си“ (Мт. 18, 15-20)

„В онова време Исус каза на учениците си,

Ако съгреши против тебе брат ти, иди и го изобличи насаме; ако те послуша, спечелил си брата си;
ако не послуша, вземи със себе си още едного или двама, та с устата на двама или трима свидетели да се потвърди всяка дума;
ако ли пък не послуша тях, обади на църквата; но, ако и църквата не послуша, нека ти бъде като езичник и митар.
Истина ви казвам: каквото свържете на земята, ще бъде свързано на небето; и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небето.
Пак ви казвам, че, ако двама от вас се съгласят на земята да попросят нещо, каквото и да било, ще им бъде дадено от Моя Отец Небесен;
защото, дето са двама или трима събрани в Мое име, там съм Аз посред тях“.

Евангелският откъс за XXIII обикновена неделя през годината коментира отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани.

******

Скъпи братя и сестри,

Днес Евангелието ни припомня, че в Църквата не всички са светци. Когато някой друг греши често правим две основни грешки. Случва се да запазим вътре в себе си всичко, заедно със страданието, което ни е причинил нашият брат, без да кажем нищо на никой. Но често в такава ситуация ние започваме вътрешно да изпитваме лоши чувства и омраза към този, който ни е причинил зло. Но може да се случи и точно обратното - започваме да разпространяваме на всички информацията за лошата постъпка на другия, предизвиквайки скандал и унижавайки провинилия се. По този начин ние не търсим обръщането на нашия брат, а извършваме съд над него, мислейки, че ние сме по-съвършени. 

Исус ни учи, че трябва първо да се обърнем към провинилия се. Може би изобщо не си е дал сметка, че е направил нещо лошо. Изглежда логично, но ние много често постъпваме по двата начин, които вече споменах. Обичаме да създаваме клюки, а от това няма да излезе нищо добро. Осъждаме другия, че е лош, но и ние ставаме като него. Ако не можем да се разберем с нашия брат, чак тогава трябва да прибегнем до другите мерки, споменати в Евангелието. В Църквата не трябва да се скрива нищо, ни и не трябва да се създават ненужни скандали, които не носят нищо добро.

Днешното Евангелие ни припомня и за силата на тайнството Изповед. Колкото и да сме сгрешили, винаги има възможност да ни бъде опростено, понеже Бог е по-силен от нашите слабости. Четивото днес ни казва също, че колкото и да са грешни членовете на Църквата, Бог не я изоставя и я подкрепя. В Църквата има място и за грешници, затова и ние сме тук. Амин.

09/09/2017 16:07