Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Папа Франциск \ Документи

През септември папата се моли за енориите

Папа Франциск сред вярващите от римската енория "Свети Пиер Дамяни" - AFP

23/09/2017 00:00

За да могат нашите енории, оживени от мисионерски дух, да станат средища в които се предава вярата и се живее милосърдието. Така е формулирано мисионерското намерение на папа Франциск за месец септември. В него Светият Отец говори за важността и значението на мисията на Църквата и необходимостта всичките и структури да бъдат ориентирани към нея и в същото време в сътрудничество и разбирателство помежду си.

*****

„Мечтая за мисионерски избор, за мисионерски импулс, способен да промени всичко, така че традициите и начина на работа в Църквата, времето и програмите, езика и структурите, да бъдат насочвани по подходящ начин, отговарящ на нуждата от евангелизацията на днешния свят, а не на желанието и за самосъхранение. Обновлението на структурите, изисквани за обръщането на пастирската дейност, може да бъде разбрано само в тази светлина: като част от усилието тези структури да бъдат ориентирани към мисията, да накарат обичайната пастирска дейност на всяко равнище да бъде по-приобщаваща и открита, да вдъхне в пастирските работници постоянното желание да напредват и по този начин да извличат положителен отговор от всички, които Исус призовава за приятелство със Себе си. Както Йоан Павел ІІ каза веднъж на епископите от Океания: „всяко обновление в Църквата трябва да има за своя цел мисията, ако не иска да се превърне в плячка на някакъв вид църковна интровертност”.

28. Енорията не е замираща институция; точно защото притежава голяма гъвкавост, може да приеме съвсем различни очертания, в зависимост от разположеността и мисионерското творчество на пастора и общността. Макар определено да не е единствената институция, която евангелизира, ако енорията е способна на обновление и приспособяване, тя продължава да бъде „Църквата, която живее всред домовете на своите синове и дъщери”. Това предполага, че тя реално е в контакт със семействата и с живота на своя народ без да се превръща в безполезна структура, откъсната от хората, или в самодостатъчна група от избраници. Енорията е присъствието на Църквата на определена територия, тя е общност за слушане на Божието слово, за израстване в християнския живот, за диалог, благовестие, милосърдна дейност, богослужение и тържество. Във всички свои дейности енорията насърчава и подготвя своите членове да бъдат евангелизатори. Тя е общност от общности, светилище, където жадните се спират да пият, за да продължат вървенето, и център за постоянно изпращане на мисионери. Но трябва да признаем, че призивът за преосмисляне и обновление на нашите енории все още не е успял да ги превърне в среда на живо общение и съучастие и не ги е накарал да бъдат напълно ориентирани към мисията.

29. Другите църковни институции, базисни и малки общности, движения и различни асоциации, са източник на богатство за Църквата, защото са създадени от Светия Дух за евангелизирането на различни области и сектори. Често те са носители на нов евангелизаторски плам и на нова форма на диалог със света, благодарение на които Църквата се обновява. Но за тях ще бъде от полза да не губят контакт с неизчерпаемата реалност на местната енория и да взимат с желание участие в цялостната пастирска дейност на конкретната Църква. Този вид интеграция, ще ги предпази от опасността да се концентрират само върху част от Евангелието или Църквата или да се превърнат в номади без корени.

Папа Франциск, Апостолическo насърчение Evangelii Gaudium, 24 ноември 2013

превод Бистра Пищийска

23/09/2017 00:00