Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Фокус \ Култура

Каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си

Христос с Кръста, мозайка от Равена - RV

03/09/2017 15:17

Литургията за ХХІІ неделя през годината ни предлага откъса от Евангелието според Матей (Мт., 16, 21-27), в който Исус съобщава на учениците си за своята смърт и възкресение:

"21. Оттогава Иисус начена да открива на учениците Си, че Той трябва да отиде в Иерусалим и много да пострада от стареите, първосвещениците и книжниците, и да бъде убит, и на третия ден да възкръсне.
22. И Петър, като Го взе настрана, захвана да Му възразява: милостив Бог към Тебе, Господи! това няма да стане с Тебе.
23. А Той се обърна и рече Петру: махни се от Мене, сатана! Ти Ми си съблазън! защото мислиш не за това, що е Божие, а за онова, що е човешко.
24. Тогава Иисус рече на учениците Си: ако някой иска да върви след Мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и Ме последва;
25. защото, който иска да спаси душата* си, ще я погуби; а който изгуби душата си заради Мене, ще я намери;
26. защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си? Или какъв откуп ще даде човек за душата си?
27. Защото ще дойде Син Човеческий в славата на Отца Си със Своите Ангели, и тогава ще въздаде всекиму според делата му“.

Евангелският откъс коментира отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани

Скъпи братя и сестри,

Днешното Евангелие е продължение на това, което четохме предишната неделя. Тогава Петър изповяда, че Исус е Месията, истински Бог и истински човек. Но все още у апостолите е присъствало убеждението, че Месията ще възстанови на царството на Израел. В следствие на това, учениците биха имали власт в това ново Царство. Затова те не са могли да си представят, че Месията ще бъде убит. Исус им казва ясно и че ще възкръсне, но и това излиза от тяхната логика и планове.  

Затова Петър се противопоставя на идеята, че Исус трябва да умре. Господ му отговаря изключително рязко: „Махни се от Мене, сатана!”. Това означава, че Петър не е достоен да бъде апостол, ако се противопоставя на плана на Отца за спасението на човечеството. Дяволът всъщност е искал Исус да не страда, за да не ни изкупи. Петър, следвайки логиката на дявола, се превръща все едно в него.

Една от големите илюзии в живота е, че има лесен път. Ако вярваме, че има лесен живот, често ще бъдем нещастни, понеже нашите очаквания няма да се реализират. За да стигнем до Рая трябва да се амбицираме и да водим борба. И само за това си струва да се борим, понеже „каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си?”. Амин.

 

 

03/09/2017 15:17