Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Църква \ Църквата в България

Исус променя живота ни със словото си, което е истина

Исус с учениците си

26/08/2017 18:00

Литургията за ХХІ неделя през годината ни предлага откъса от Евангелието според Матей (Мт., 16, 13-20), в който Исус пита учениците си за кого Го мислят:

„13. А когато дойде в страната на Кесария Филипова, Иисус питаше учениците Си и казваше: за кого Ме човеците мислят - Мене, Сина Човечески?
14. Те отговориха: едни - за Иоана Кръстителя, други - за Илия, а някои - за Иеремия, или за едного от пророците.
15. Той им рече: а вие за кого Ме мислите?
16. Симон Петър отговори и рече: Ти си Христос, Синът на Живия Бог.
17. Тогава Иисус отговори и му рече: блажен си ти, Симоне, син Ионин, защото не плът и кръв ти откри това, а Моят Отец, Който е на небесата;
18. и Аз ти казвам: ти си Петър, и на тоя камък ще съградя църквата Си, и портите адови няма да й надделеят;
19. и ще ти дам ключовете на царството небесно, и каквото свържеш на земята, ще бъде свързано на небесата; и каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата.
20. Тогава Иисус заповяда на учениците Си, никому да не обаждат, че Той, Иисус, е Христос.

Евангелският откъс коментира отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани

Скъпи братя и сестри,

Днешното Евангелие разказва за един ключов момент от историята на Исус. Случката бележи края на периода на проповядването, който ще отстъпи място на периода на страданието и смъртта на Спасителя. Затова Месията пита своите ученици: „За кого Ме човеците мислят - Мене, Сина Човечески?”. Това е изключително важен въпрос, понеже делото на Исус е дело на Месията, а не на един от многото пророци и чудотворци. Въпреки че извършва толкова много извънредни дела, хората не са могли да разпознаят, че Той е Месията. Нужно е Бог Отец със Своята благодат да подкрепи вярата на апостолите.

Да обърнем внимание, че Исус се обръща с този въпрос не към народа, а само към учениците. Те ще бъдат основата на Църквата, затова е било от голямо значение да разберат правилно учението на Христос. Св. Петър, от името на апостолите, изповядва вярата, че Исус е Месията. Понеже е познал истинската самоличност на Исус, Той му обещава, че върху него ще изгради Църквата си и че ще му даде ключовете на Царството. Властта на ключовете означава, че той ще може да интерпретира правилно както доктрината, така и дисциплината на Църквата.

Наследниците на Св. Петър са папите, които през вековете са тези, които имат правото да тълкуват Библията, Традицията и Учението на Църквата. Това е потвърдено от I Ватикански събор, който обявява непогрешимостта на папата за догма. Много от християните днес искат да са Христови, но искат да живеят избирателно, според своето евангелие, а не според Евангелието на Исус. Но това означава, че не приемаме изцяло Исус за Месията и че Неговото учение съдържа цялата истина. За тези християни Исус е Йоан Кръстител, Илия, Йеремия или някой от пророците, т.е. не е този, Който е дошъл да промени целия им живот със Словото Си, което е истина. Амин.

26/08/2017 18:00