Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Папа Франциск \ Документи

През август папата се моли за хората на изкуството

"Сътворението на Адам" на Микеланджело, намиращо се в Сикстинската капела

25/08/2017 00:00

За да могат хората на изкуството от нашето време, чрез свето творчество, да помогнат на всеки да открие красотата на Творението. Така е формулирано общото намерение на папа Франциск за месец август. В него Светият Отец се обръща към днешните творци с думите на свети Йоан Павел II от неговото забележително “Писмо до хората на изкуството”. В това Писмо, светият папа отбелязва че човек се явява повече от всякога "образ Божи” и отражение на Бог като Създател в своята артистична креативност. Йоан Павел II подчертава също дълбоката и трайна връзка между Църквата и хората на изкуството, кореняща се в самата им същност и двете получили своят дар и мисия от Бог Създателят на всички неща.

******

До всички, които с дълбоко посвещение търсят нови "прозрения" на красотата, за да я дарят на света чрез своето творчество.

И видя Бог всичко, що създаде, и ето, беше твърде добро  (Битие 1, 31)

Човекът на изкуството, образ на Бог Създател

1. Никой не може по-добре от вас, хора на изкуството, гениални творци на красота, да усети от патоса, с който Бог, в зората на творението, погледна на делото на ръцете си. Проблясък от това усещане често сияе в очите ви, когато – подобно на всички творци от всички времена, - запленени от скритата сила на звуци и думи, цветове и форми, се възхищавате на делото на вашето вдъхновение, усещайки в него ехо от Тайната на сътворението, с която Бог, единственият Създател на всички неща, пожела по някакъв начин да ви свърже.

Ето защо ми се струва, че няма по-добри думи от текста на Битие, с които да започна моето Писмо до вас, с които се чувствам тясно свързан чрез преживявания, достигащи далеч назад във времето и които неизмеримо бележат живота ми. С това Писмо, възнамерявам да следвам пътя на плодотворния диалог между Църквата и хората на изкуството, който продължава, без прекъсване, през тези две хиляди години история и който, на прага на Третото хилядолетие, предлага богато обещание за бъдещето.

Истината е, че този диалог не е продиктуван просто от историческа случайност или от практическа необходимост, но се корени в самата същност както на религиозния опит, така и на артистичното творчество. Началните страници на Библията представят Бог като един вид образец за всеки, който твори: човекът творец отразява образа на Бог като Създател. Тази връзка е особено ясна в полския език поради лексикалната връзка между думите stwórca (Създател) и twórca (творец).

Каква е разликата между "създател" и "творец"? Този, който създава, дава самото съществуване, прави нещо от нищо –ex nihilo sui et subiecti, както се казва на латински - и това, в строгия смисъл, е начин на действие, който принадлежи единствено на Всемогъщия. Творецът, за разлика от това, използва нещо, което вече съществува, на което той дава форма и значение. Това е начинът на действие, характерен за човека, създаден по образ Божи. Всъщност, след като казва, че Бог сътвори мъжа и жената "по свой образ" (Битие 1, 27), Библията добавя, че Той им повери задачата да господстват над земята (Битие 1, 28). Това е последният ден на сътворението (Битие 1, 28-31). В предишните дни, отбелязващи ритъма на раждането на космоса, Господ създаде вселената. Накрая създаде човешкото същество, най-благородния плод на Неговия промисъл, комуто Той предаде видимия свят като поле, в което да се изяви човешката находчивост.

Затова Бог създаде човека, като му отдаде задачата на творец. Чрез своята "артистична креативност", човек се явява повече от всякога "образ Божи " и изпълнява тази задача, преди всичко, при оформянето на чудния "материал" на своето човешко същество и при упражняването на творческото си господство над вселената, която го обкръжава. С любов, Бог-Творец предава на човека-творец искра от собствената Си превъзхождаща мъдрост, призовавайки го да участва в творческата Му сила. Очевидно това е споделяне, което оставя непокътнато безкрайното разстояние между Твореца и творението, както казва кардинал Николай Кузански: "Творческото изкуство, на което душата е щастлив домакин, не трябва да се идентифицира с това изкуство, което в същността си е сам Бог, но e негова комуникация и участие в него. "

Ето защо, човекът на изкуството, колкото повече съзнава "своя дар", толкова повече вижда себе си и цялото творение с очи, способни да съзерцават, благодарят и да въздигнат химн на възхвала към Бог. Само така той може да разбере напълно собственото си призвание и мисия. [...]

Йоан Павел II “Писмо до хората на изкуството” 4 април 1999

25/08/2017 00:00