Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Църква \ Църквата по света

Австралийските епископи срещу нарушаването на изповедната тайна

Архиепископът на Мелбърн, Денис Харт

25/08/2017 00:00

Австралийските епископи потвърждават категорично ангажимента си за борба със сексуалните злоупотреби в Църквата и за пълно сътрудничество с властите, но казват „не“, в името на религиозната свобода, на „Препоръките“, предложени от „Royal Commission“ (комисията, учредена в Австралия за разясняване и даване на институционен отговор на този бич на злоупотребите с деца), да не се спазва изповедната тайна и да се подава жалба пред съответните органи когато даден свещеник по време на изповядването разбере за извършено насилие.

В комюнике, архиепископът на Мелбърн, Денис Харт, пише, че „изповедта в католическата църква е духовна среща с Бог посредством свещеника. Тя е съществена част от свободата на религията и е призната от закона в Австралия и в много други държави. Трябва да  остане такава и в нашата страна. Извън нея, всяка злоупотреба с деца трябва да се разобличава пред властите. Напълно сме се ангажирали с това“.

Заетата позиция от страна на Епископската конференция е вследствие на представянето от страна на „Royal Commission“, на 85 Препоръки, целящи реформирането на австралийската наказателна система, за подпомагане на жертвите на насилията.

В 35-а Препоръка се казва, че не трябва да има никакви  „извинения, протекции или привилегии“ във връзка с разпространението на информация, получена и по време на религиозно изповядване. Комисията казва: „разбираме значението на религиозната изповед и  по-конкретно ненарушимостта на изповедната тайна за хората от някои религии, особено католическата. Въпреки това, ние имаме доказателство за случаи, при които разкриването на сексуалните злоупотреби над малолетни са били направени по време на религиозното изповядване, както от страна на жертвите, така и на виновниците“.

Колкото до религиозната свобода, Комисията пише, че „правото не е абсолютно“ и самата Международна конвенция, в член 18, твърди, че свободата на религията може да бъде предмет на ограничения, предвидени от закона, когато това е необходимо, за да се защити свободата на други, публичната сигурност, ред и здраве“.

Не за първи път в Австралия се обсъжда ненарушимостта на изповедната тайна. Въпросът бе повдигнат и през 2012 г., когато бе учредена анкетната „Royal Commission“. Препоръките са в резултат на четиригодишни широкомащабни разследвания, при които бяха установени около 4.440 случая на педофилия, извършени в периода от 1980 до 2010 г. и в които са участвали 1.880 свещеници (7% от австралийските свещеници). Става дума за същото разследване, въз основа на което бе извикан от Рим в Австралия и кардинал Джордж Пел.

man / rv

25/08/2017 00:00