Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Църква \ Икуменизъм

Босе: младежи от цял свят заедно в споделянето на вярата в Христос

Седалището на Икуменическия институт в Босе, Швейцария

24/08/2017 08:30

„Да растем в живота с Бог не е никога индивидуален въпрос, с който да се натоварим сами, разделени от другите: пътят на Бог преминава през срещата с братята и сестрите, в споделянето на вярата в Христос“. С тези думи румънският православен свещеник Йоан Саука, директор на Икуменическия институт на Босе, Швейцария, откри семинара на тема „Да споделяме вярата в един мултикултурен и мултирелигиозен свят“, който се проведе през изминалите дни в Босе, недалеч от Женева.

На семинара взеха участие младежи от Християнските църкви по цял свят, от Египет до Австралия, от Съединените щати до Украйна. Той бе организиран по инициатива на Световния съвет на Църквите с цел да спомогне споделянето на християнския опит, който трябва да се съпоставя с един свят, в който „гласът на Църквите често бива нечут и трудно разбран“, както припомни Мартин Робра, който е част от екипа на ССЦ за постоянното формиране в икуменизма. В този свят – изтъкна той – „от съществено значение е да се сподели с младежите направеното през последните десетилетия по икуменическия път. Целта е да се преодолее скандалът на разделенията и същевременно да се вслушаме в надеждите на младите хора, техните предложения и критики, за да се спомогне тяхното активно участие в живота на Църквите и да се живее Христос в радостта от евангелското споделяне“.

Именно споделянето на опита бе централната тема на семинара, на който бе представен проекта One Million Voices, по инициатива на Young Men’s Christian Assiciation, която се допита до хиляди младежи на възраст от 15 до 24 години, от повече от шейсет страни по света, питайки ги какво желаят в живота на Църквата и в света. От този проект се открои, че за младежите липсата на работа, човешките права, сексуалността и закрилата на Творението са темите, които трябва да се превърнат в приоритет за Църквите, в икуменическа перспектива, която желае да намери също пътищата за диалог с останалите религии, способен да промени съвременното общество. В годината, в която се възпоменава и петстотингодишнината от Протестантската реформация, бе дадено пространство и на представянето на различните инициативи на Световната лютеранска федерация. Това бе повод за препрочитане на духовното наследство на Реформацията, което не е само опознаване на историческата памет, а откриване на нови възможности за икуменическо свидетелство за бъдещето на Църквата.

В Босе бе обсъден и ангажимента на християните в междурелигиозния диалог за изграждането на мира, преди всичко в онези региони, като Близкия Изток, където християните са дискриминирани, и където е важно да се намират винаги нови възможности за съвместна работа. Изключително интересна бе конфронтацията на младите участници с междурелигиозния опит от Женева, с участието на християни, евреи и мюсюлмани с цел преодоляването на взаимните предразсъдъци и изграждането на културата на приемането. По време на срещата, която бе обогатена от споделянето на моменти на молитва, размишления над Словото Божие и проучване на състоянието на младежите в Църквите, участниците посетиха и общността на Тезе, във Франция, и Икуменическия център в Женева, седалище на Световния съвет на Църквите, за да се запознаят по-добре с места където християните от различните традиции са ангажирани във видимото изграждане на църковното единство.

С този семинар, който се помества в лоното на една по-обширна програма на формиране в икуменизма, ССЦ пожела да потвърди своя избор да се изправи пред предизвикателствата на съвременното мултикултурно и мултирелигиозно общество, за да сподели пътя на справедливостта и мира, започвайки от изслушването и участието на младежите.

svt/ oss.rom

24/08/2017 08:30