Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Църква \ Църквата по света

Уругвайските епископи обезпокоени от джендърната идеология

Семейства и деца на манифестация в Италия против джендърната идеология в училищата, 17 юни 2017 - ANSA

22/08/2017 11:30

Католическата църква в Уругвай изразява безпокойството си от Националния публичен план, установен от държавата и отнасящ се до сексуалното възпитание в началните училища. Основният въпрос се отнася до методологичния подход: както твърди кард. Даниел Стурла, архиепископ на Монтевидео, предложението на държавата „се базира на джендърната идеология“. Затова кардиналът съобщава, че Църквата ще представи свое контра-предложение, озаглавено „Да се научим да обичаме“ и вече експериментирано в някои училища в Латинска Америка.

Архиепископът пояснява, че „документът, който Църквата ще предложи, ще има християнска основа, но няма да бъде чисто религиозен“, тъй като ще разглежда нещо, което е основно за човека, като любовта, без никаква дискриминация“. Кардиналът пояснява също, че „идеалното семейство се състои от баща, майка и деца, като този идеал не се изживява от всички, докато образованието е за всички. Затова предложението на Църквата е никой да не бъде дискриминиран“.

Архиепископът на Монтевидео апелира да не се забравя правото на родителите да избират как да възпитават децата си, което е залегнало в чл. 41 от Конституцията, в който се твърди, че „грижата и възпитанието на децата, за да развиват напълно своите физически, умствени и социални способности, са право и задължение на родителите“.

Докато предвиденото от Националния възпитателен план противоречи на Конституцията, тъй като в него се твърди, че „сексуалното възпитание е право на децата и на подрастващите, пред което родителите и семействата не могат да останат безразлични, дори и да не съвпада с техните ценности“. Кардиналът пояснява, че „това не е правилно, наистина, една демократична държава трябва да гарантира родителите да могат да упражняват родителската си роля, но тя не може да заеме тяхното място, за да дава на децата такава подготовка, която семейството на произхода не счита за подходяща. Това поведение е типично за тоталитарните държави и не може да съществува в дадена демократична страна“.

Колкото до джендърната идеология, която е в основата на Националния възпитателен план, според кардинал Стурла е правилно да се избягва дискриминацията и страданията на хората с различна сексуална ориентация. Наистина, Църквата не дискриминира никого, не е срещу никого, тя е отворен дом за всички“.

Въпреки това, „да не се дискриминира не означава да се приема идеология, каквато е джендърната, особено наложена двусмислено. Църквата, посредством папското учение, многократно се е изказвала против тази идеология“. Предложението на епископите ще бъде представено на печата на 15 август, в седалището на Епископската конференция.

man / rv

22/08/2017 11:30