Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Папа Франциск \ Документи

Папата: прием, закрила и интеграция на мигрантите и бежанците

Папа Франциск сред бежанците по време на визитата си в Лампедуза - AFP

21/08/2017 14:26

Прием, закрила, насърчаване и интеграция на мигрантите и бежанците. Това е сърцевината на посланието на папа Франциск за Световния ден на мигрантите и бежанците, който ще бъде отбелязан на 21 януари 2018. В него папата определя като „знаци на времената тъжната ситуация на многобройните мигранти, бягащи от войната и глада“. Светият отец припомня визита в Лампедуза, в началото на своя понтификат и учредяването на специалния Отдела за миграните, ръководен лично от него, към новото ватиканско ведомство за цялостното човешко развитие. „Всеки чужденец, който хлопа на нашата врата – посочва папата, цитирайки 25 глава на Евангелието според Матей – е повод за среща с Исус Христос“. Франциск говори и за „голямата отговорност, която Църквата възнамерява да сподели с всички“, изразявайки загрижеността към мигрантите.

Посланието е разделено на четири части, четири глагола „основани на принципите на Доктрината на Църквата“. Преди всичко „прием“. Папата подчертава, че е наложително „да се предоставят по-големи възможности на мигрантите и бежанците за безопасно и законно влизане в страните на дестинация. Франциск призовава за опростяване на процедурите за предоставянето на „хуманитарни визи“ и да се спомогне събирането на семействата. Освен това той подчертава необходимостта от отварянето на „хуманитарни коридори за най-уязвимите бежанци“, но също критикува и „колективното експулсинаре на мигрантите и бежанците, преди всичко когато са извършвани към страни, които не гарантират зачитането на основните права“. По този начин папата подчертава принципа, че „принципа за централното място на човека ни задължава да поставяме винаги на първо място личната сигурност пред националната“. Оттук – се чете в посланието – „необходимостта да се стремим към предпочитане на алтернативни решения пред задържането“ на мигрантите.

След това папата насочва вниманието към „закрилата“. Тази закрила – изтъква той – „започва в родината и трябва да бъде продължена в земята на имиграция“. Папата призовава да се оценят уменията и компетенциите на мигрантите, които затова трябва да бъдат свободни да се движат в приемната държава и възможността да работят. Папата не забравя и да постави акцент върху закрилата на малолетните бежанци, които имат правото да учат и живеят с техните семейства, „избягвайки всяка форма на задържане“. Позовавайки се на така наречената „липса на гражданство" посочва, че може да бъде преодоляна със „закон за гражданството“ съответстващ на международното право.

Що се отнася до „насърчаването“, посланието на папата посочва, че „на всички мигранти трябва да бъде дадена възможността да се реализират като хора“. Папата насърчава социалната и трудова интеграция на мигрантите и възхвалява усилията на много държави по отношение на международното сътрудничество. Въпреки това папата изразява пожеланието „в разпределянето на помощите да се вземат под внимание нужните на развиващите се страни, които са подложени на огромни потоци от бежанци и мигранти“.

На последно място Франциск поставя „интеграцията“. Папата веднага подчертава, че интеграцията „не е асимилация, която води към потискането и забравата на личната културна идентичност“. Става въпрос за един дълъг процес, който, насърчава папата, „може да бъде ускорен чрез предоставянето на гражданство, освободено от икономическите и езикови реквизити“. Още веднъж папата настоява за „спомагане на културата на срещата“ и уверява, че Църквата „е готова да се ангажира в първо лице“ в тази сфера.  За да се постигнат очакваните резултати – предупреждава папата – „е наложителен приноса на политическите лидери и гражданското общество“. Оттук апелът на Светия Отец към политическите лидери да конкретизират световните споразумения, приети наскоро от ООН: първото за бежнаците, а второто за мигрантите. Идните месеци – завършва посланието – „ще бъдат привилегирована възможност за подкрепата с конкретни действия на четирите точки, засегнати в посланието: прием, закрила, насърчение и интеграция.

svt/ rv

21/08/2017 14:26