Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Църква \ Църквата по света

Германия: доклад за състоянието на Католическата църква в страната

Министранти по време на религиозно шествие в Германия - AP

15/08/2017 08:30

Епископската конференция на Германия публикува официален доклад за състоянието на Католическата църква в страната. В досието със заглавие „Католическата църква в Германия: Факти и цифри за периода 2016/2017“, освен църковните, пастирски и финансови статистически данни, представени на 21 юли, са поместени предложения за размисъл и подробен анализ, с диаграми и актуализирана информация отнасящи се до конкретния живот на Църквата в страната.

„Основните теми са допълнени от свидетелства и послания от страна на християните, които служат в Църквата и обществото“, поясни кард. Рейнхард Маркс, председател на германските епископи. В този контекст докладът, от 61 страници, предоставя обширна информация за разнообразния живот на Католическата църква в Германия.

В предисловието на документа, кард. Маркс благодари на доброволците и служителите в Католическата църква. „Искам да се възползвам от случая, за да благодаря искрено на всички вас. Благодаря за всичките усилия. Благодаря за прогласяването на Евангелието. Благодаря за служението към другите. Благодаря на всички вас, които помагате за изграждането на Църквата на Исус Христос“.

За кардинала е важно „вярата да се живее по убедителен начин. Решително ще се ангажираме, изхождайки от цифрите и таз годишната действителност, за изграждането на една Църква, която да е подобаваща и, която да напомня на хората за тяхната основна мисия“, пише кард. Маркс.

В докладатсе прави и задълбочен анализ на социално-политическите въпроси, като се обръща особено внимание на помощта за бежанците. В сравнение с миналите години е добавено и проучване за 360.те хиляди млади министранти, които доброволно помагат по време на литургичните служби, и чийто брой в Католическата църква в Германия постоянно нараства.

svt/ sir

15/08/2017 08:30