Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Общество \ Младежи

Международната общност чества деня на младежта

Младежи участващи в Световен младежки ден в Краков - ANSA

12/08/2017 14:11

„Младежите изграждат мира“ е темата, избрана за днешния Международен ден на младежта, организиран от Обединените нации, за да се подчертае  „ключовата роля на младите хора в предотвратяването на конфликти,  тъй като те са проводници на промяната, като допринасят и за насърчаване на инклузивните общества, отворени за социалната справедливост и за устойчивото развитие“. Тазгодишната програма се базира на програмата на ООН за устойчивото развитие до 2030, която в цел 16 припомня именно ангажимента за реализиране на мирни, справедливи и отворени общества, внимаващи в даването на ефикасни отговори на актуалните предизвикателства.

Европейската комисия се присъединява към днешното честване на Международния ден на младежта, като изтъква по-специално приноса на младежите. Европейският комисар по образованието, културата, младежта и спорта Тибор Наврачич отбелязва: „Можем да постигнем устойчив мир и да изградим сплотени и стабилни общества, ако всички работим заедно. Младите хора показаха, че работят с чувство на солидарност, допринасяйки за изграждането на своите общности. Трябва да използваме плодотворно тази енергия“. Докато еврокомисарят по международното сътрудничество Невена Мимика добавя: „Младежите заемат централно място в развитието“ и благодарение на ЕС през последните десет години „почти 14 милиона момчета и момичета се възползваха от основното образование и ще продължаваме да подкрепяме младежите като пример на строители на мира“.

Международният ден на младежта е и „важен момент, за да се напомнят различните начини, по които Комисията работи, за да помага на нашите младежи“. Например, с Европейския корпус за солидарност, бе предоставена „уникална възможност на младежите на възраст между 18 и 30 години да участват  в широк спектър от дейности за солидарност в  целия ЕС. Откакто бе лансиран през минали месец декември, повече от 34 хиляди младежи са се записали и стотици вече са започнали работа по своите проекти“.

Тази година също така „честваме 30 години от програмата „Еразъм“ за обмен в чужбина, един от най-големите успехи. Сегашната програма „Еразъм+“ и предшествалите я, дадоха възможност на 9 милиона души от цяла Европа да учат, да се подготвят, да бъдат доброволци, да придобиват професионален опит в чужбина, създавайки поколение, отворено за опознаване на европейските и глобалните предизвикателства“.

man / rv

12/08/2017 14:11