Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Фокус \ Събития

Международната общност чества Денят на коренните населения

Международната общност чества Деня на коренните населения - REUTERS

09/08/2017 12:30

На 9 август се чества Международния ден на коренните населения. По целия свят те са повече от 370 милиона, разпръснати в 70 страни, които говорят 5 хиляди местни диалекти, 75% от които се познават, и чиито култура и познания допринесоха по решаващ начин за историята на човечеството.

Въпреки това, коренните населения са сред най-уязвимите и в неравностойно положение и представляват 15% от бедните по света, повече от една трета от които живеят в крайна бедност в земеделските зони.

Те са и сред най-подложените на социално отхвърляне, дискриминация, насилия, насилствени разселвания, които през последните години се увеличиха по причина на икономическата глобализация и ефектите от климатичните промени. Според католическата неправителствена организация Manos Unidas, ангажирана в закрилата и насърчаването на най-слабите, сред основните предизвикателства, пред които е изправен този широк кръг от световното население, са както нарушението на човешките права, така и големите икономически проекти, развивани на техните територии, често водещи до упадъка на околната среда, от която зависи тяхното оцеляване.

Сред многобройните организации, религиозни и не, ангажирани в закрилата и насърчението на тези хора е и Международния фонд за земеделско развитие, към който днес членуват 176 страни. Неговата цел е създаването на платформа за диалог и сътрудничество между държавните и частните агенции, която да допринесе за определянето на политики за земеделско развитие и да сведе до минимум бедността.

Важни са и думите на папа Франциск, казани по време на аудиенцията на 15 февруари т.г. с участниците в Третия международен форум на коренните населения. „Необходимо е – подчерта тогава папата – правителствата да оценят ролята на коренните населения и да бъдат разработени водещи линии и проекти, които да бъдат инклузивни за идентичността на местните народи, със специално внимание към младото поколение и жените“. 

svt/ fides

09/08/2017 12:30