Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Общество \ Справедливост и мир

Сирия: програмите на УНИЦЕФ изложени на риск поради липса на фондове

Останали без дом сирийски деца - AFP

03/08/2017 14:20

Войната в Сирия се превърна в най-голямата хуманитарна криза в света след Втората световна война: 6 милиона деца се нуждаят от помощ, докато над 2,5 милиона живеят като бежанци извън пределите на страната. Но програмите на УНИЦЕФ са изложени на риск поради сериозна липса на фондове за около 220 милиона долара. „Това е най-големият недостиг на средства, с който УНИЦЕФ се сблъсква, откакто започнахме да оказваме помощ на кризата в Сирия“, заявява Герт Капеларе, регионален директор на УНИЦЕФ за Близкия Изток и Северна Африка. Той добавя, че „хуманитарните нужди продължават да се увеличават ден след ден в Сирия и граничните държави, докато натискът върху щедрите общности, оказали гостоприемство, сериозно заплашва възможностите  им  те да издържат до края на месеца“. Ако УНИЦЕФ не получи нови фондове, някои животоспасяващи дейности рискуват да бъдат прекъснати, с тежки последици за сирийските деца и за приемащите ги общности. Дейности, свързани с питейната вода и санитарно-хигиенните услуги за 1,2 милиона деца, достъпът до здравна помощ и до основните грижи по прехранването на близо 5,4 милиона деца, парични помощи, за да могат децата да ходят  на училище, да имат дрехи и завивки. „Докато финансовите средства се изчерпват, семействата в Сирия и в граничните държави са станали все по-зависими от международните помощи. „Липсата на фондове ще принуди хората да прибягват  към мерки за оцеляване, опасни за децата, като детския труд, вербуването за участия във военни сражения и преждевременни бракове. Напредъкът, който бе постигнат, за да се избегне цяло едно поколение да бъде изгубено, може да се окаже напразен“, предупреждава още Капеларе. УНИЦЕФ иска да се сложи край на войната в Сирия, да се даде приоритет на защитата на цивилните граждани и на правата на децата, да се подобри доставката на услуги и на инфраструктури като медицинска помощ, образование и достъп до вода. УНИЦЕФ е поискала за спешните операции през 2017 г. в Сирия, Ливан, Йордания, Турция, Ирак и Египет 1,4 милиарда долара. До момента е получила по-малко от 25% от поисканите фондове.

man / rv

03/08/2017 14:20