Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Папа Франциск \ Мисли

През юли Папата се моли за преоткриване на милосърдната близост на Бог

Милосърдната близост на Господ - RV

20/07/2017 00:00

За да могат нашите братя и сестри, които са се отклонили от вярата, чрез нашата молитва и свидетелство на Евангелието, да преоткрият милосърдната близост на Господ и красотата на християнския живот. Така е формулирано мисионерското намерение на папа Франциск за месец юли. В него Светият Отец говори за безмерното милосърдие и любов на Бог към хората,и вечната му и неизчерпаема готовност да чака завръщането на всеки от нас.

Бог ни чака и никога не се изморява да ни прощава. Това бе централната тема на сутрешното размишление на папа Франциск в Каза Санта Марта от 28 март 2014.

Светият Отец говори за първото четиво за деня от пророк Осия, който припомня призива на Бог за обръщане на сърцата и опрощаване на народа на Израел.

"Обърни се, Израилю, към Господа, твоя Бог; защото ти падна поради нечестието си. Вземете със себе си молитвени думи и се обърнете към Господа", се казва в откъса.

Тези думи, посочи папата, са призив от Баща към син. - С тези думи можем да прекараме много часове в молитва.

"Такова е сърцето на нашия Бог Отец, Той не се уморява никога!", каза папата. "И продължава да прави това, през всичките тези векове, въпреки честото вероотстъпничество на своя народ. Но Той винаги се връща, защото нашият Бог е Бог, който чака. В онзи последен ден на земния Рай, Адам го напусна с наказание и обещание. И Господ остава верен на обещанието си, защото не може да се отрече от Себе Си. Той е верен. И по същия начин Той чака всички нас, през цялата история. Той е Бог, който ни чака винаги”.

Папата продължи с притчата за Блудния син, в коята бащата, щом вижда, че синът му се връщаше, се завтича към него и го прегръща. Сравнявайки двете четива, Светият Отец посочи, че Бог действа по същия начин, като призова присъстващите да видят сами Божията нежност.

"Бог чака и Бог прощава", каза папата. "Той е Бог на милосърдието: не се уморява да ни прощава. Ние сме тези, които се уморяваме да искаме прошка, но Той никога не се уморява, дори седемдесет пъти по седем на ден и ни води напред с прошката Си. И от икономическа гледна точка балансът е отрицателен. Той винаги губи: губи в баланса на нещата, но побеждава в любовта. "

Така Бог е първият, който изпълнява заповедта на любовта. В края на своята проповед, папа Франциск насърчи вярващите да търсят опрощение от Бог, който празнува, когато се завърнем при Него.

 “Той ще направи празник за теб” – посочи той. " хубостта му ще бъде като на маслина, и благоуханието като кедър от Ливан". Животът на всеки човек, на всеки мъж, на всяка жена, на всеки, който има смелостта да се приближи до Господ, ще намери радостта от празника Божи. Нека тези думи да ни помогнат да мислим за нашия Отец, Отец, Който ни чака винаги, Който винаги ни прощава и Който празнува, когато се завърнем при Него.

Папа Франциск, Сутрешно размишление “Бог никога не се уморява да ни прощава”, 28 март 2014

превод Бистра Пищийска

20/07/2017 00:00