Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Ватикана \ Събития

Светият Престол за плана на ООН срещу подстрекаване на насилието

Монс. Бернардито Ауза - AP

15/07/2017 17:13

Светият Престол оценява положително Плана на действие на ООН за религиозните ръководителите и други участници, насочен към осуетяване на подстрекаването към насилие, което може да доведе до масови престъпления. Счита обаче, че „главната отговорност“ в защитата на невинните хора от жестоките престъпления се пада преди всичко на правителствата и на международната общност“. Твърдението е на монс. Бернардито Ауза, постоянен наблюдател на Светия Престол към ООН, по време на  изказването му в Ню Йорк при представянето на Плана.

Първи международен документ за ролята на религиите в борбата срещу подстрекаването към омраза

Става дума за първия международен документ, който се съсредоточава върху ролята на религиозните водачи и представители за осуетяването на подбудителството към омраза и насилие, насочени срещу индивиди и общности въз основа на тяхната принадлежност; както и за създаването на специфични регионални стратегии в тази област. Плод на тригодишна работа и на многобройни консултации на глобално и национално ниво, Планът на действие съдържа и поредица подробни препоръки за държавите, организациите на гражданското общество и медиите, относно тяхната съзнателност, че превенцията на геноцида, на военните престъпления, на етническото прочистване и на престъпленията срещу човечеството, изискват сътрудничество на всички общности и институции.

Главната отговорност е на държавите и на международната общност

Монс. Ауза изтъква, че първият положителен елемент на документа е фактът, че в него се „подчертава отговорността на държавите при защитаването на хората от жестоки престъпления и от подбудителство“, но също и на международната общност „при окуражаването на държавите те да се държат отговорно“. Вярно е, че религиозните ръководители и организации имат важна роля в превенцията на престъпленията, но те нямат онези средства, с които разполагат националните държави.

Признаване ролята на религиозните лидери за борба с жестоките престъпления

Вторият положителен елемент на Плана на действие според ватиканския представител е именно признаването на положителната роля на религиозните лидери и организации в превенцията на жестокостите, особено в борбата с манипулирането на религията с цел оправдание на насилието.

Монс. Ауза изтъква и важността на междурелигиозния диалог като ключов елемент не само за превенция на подбудителството към религиозно насилие, но и за стимулиране създаването на „мирни и инклузивни общества, в които жестоките престъпления са етически неприемливи“.

man / rv

15/07/2017 17:13