Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Фокус \ Култура

Бремето на Исус е леко, понеже е носено с любов

Христовото евангелие

08/07/2017 18:56

През ХІV-та неделя от обикновеното време, литургията ни предлага евангелския откъс, в който Исус прославя Отца затова, че е скрил истината от книжниците и фарисеите, а я е разкрил на малките. Исус казва:

„Елате при мен всички вие, които сте уморени и натоварени с грижи, и аз ще ви успокоя“ (Мт. 11-28)

Откъсът коментира отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани.

Скъпи братя и сестри,

Днес в краткия текст на Евангелието откриваме един бисер. Това е прекрасният химн на Исус към Отца. Месията прославя този, който го е изпратил тук на земята. Бог иска да спаси всички, но участието в спасението не е въпрос на знание. При евреите познанието на закона и неговото стриктно спазване е основа на вярата им. През първите векове от християнската ера ще бъдат в разцвет гностиците, според които познанието на тайните истини, разкрити само на някои, осигурява спасението. Исус отрича това, показвайки, че Бог действа извън нашата логика. Исус се обявява на младенците, а не на умните и разумните. А защо е така? Според мен, за да разберем това, трябва да прочетем този пасаж от Евангелието на Св. Йоан: „Но тоя народ, който не знае Закона, е проклет” (Йн 7,49). Фарисеите са смятали, че познават всичко и са се отнасяли с пренебрежение към „младенците” - тези, които заради скромния си произход не са познавали Закона във всичките му детайли. Бог Отец по особен начин обича малките, понеже те са способни да приемат спасението, понеже не се надяват на собствените си сили, понеже нямат нищо.

Исус отхвърля тежестта на игото на фарисеите, които със своята строгост са утежнили допълнително Закона. Но, да обърнем внимание, че Евангелието не е по- малко взискателно! Бремето на Исус е леко, понеже е носено с любов. Ако изпълняваме Божиите и Църковните заповеди само за да бъдем справедливи, това означава, че още не сме познали Исус, този, който освобождава човека от бремето му. Исус не само ни освобождава, но става от любов към нас един от нас, един от „младенците”, кротки и смирени по сърце, на които Отец разкрива тайните на спасението. Амин.

 

 

08/07/2017 18:56