Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Фокус \ Култура

Богословието стана научна дисциплина в руските държавни университети

Студенти пред Московския държавен университет - REUTERS

07/07/2017 10:26

„Признаването на богословието като научна дисциплина от страна на държавата и създаването на експертни съвети, включително за разпределянето на дисертации, бележи началото на нов етап в историята на преподаването и на развитието на съответните научни изследвания в Русия. Това показва, че обществото постепенно се е освободило от тежестта на неверните твърдения и идеологическите клишета от миналото, според които познанието, не отговарящо на материалистичната и натуралистичната философия на деветнадесети век, няма място в науката“. Това заяви Московският патриарх Кирил, в послание разпространено по повод националната научна конференция на тема  „Богословието в рамките на хуманитарното обучение“, която се проведе наскоро в Москва. „Бих искал да отбележа с удоволствие - пише в посланието патриархът, - че днес, сред учените, мнозина са убедени, че богословието, освен че е систематично представяне на религиозната вяра, е и система от дисциплини, отговарящи на научните критерии. Да се остави извън науките и преподаването на цяла част от хуманитарните науки, означава да се ощети нашата култура, лишавайки я от историческата и памет и идеологическата и моралната и основа“.

Богословието научен предмет в университетите

На 14 юни Руското министерство на правосъдието издаде постановление за одобрение на научни степени за богословското обучение. Постановлението предвижда, че богословието няма да се счита просто за клон на историята или философията, а ще бъде конкретна дисциплина, която може да издава следдипломни квалификации ("кандидат") и докторати. Според министъра на образованието, Олга Василева, „това е наистина исторически ден и трябва да положим всички усилия, за подготвянето специалисти“ в областта на богословието. Министърката, също така, подчерта необходимостта от укрепване на катедрите по богословие. „В областта на образованието - посочи Василева - богословието се развива в три направления: като самостоятелна дисциплина (със степени бакалавър, магистър и специалист), като подготвителна дисциплина в смесени проучвания и като факултативна дисциплина“, което се преподава в 51 руски колежа. В момента, в програмите по богословие следват повече от 4500 души. „Ние сме само в началото на този път - изтъкна министърката - и е важно сега да се изяснят етапите на развитие и качеството на този клон на знанието“. Още през 2015 г., след силна обществена намеса на патриарх Кирил, богословието бе признато като научна дисциплина от върховната комисия по исковете към Министерството на образованието и научните изследвания.

Голямата победа на Руската православна църква

Така, през 2016, след формирането на експертните съвети, оценяващи десертациите, бе възможно да се представят първите тезиси в тази дисциплина. На 1 юни православният свещеник, Павел Кондзинский, декан на факултета по богословие към Православния хуманитарен университет „Свети Тихон“ бе провъзгласен за първия научен специалист ("кандидат наук") по богословие. Това е голяма победа за Руската православна църква, и особено за патриарх Кирил, който повече от всеки друг настояваше да се постигне това. Участието на християнската култура в образователния процес е една от целите, поставени от патриаршията. Кирил беше един от най-младите ректори на Духовната академия в Ленинград през седемдесетте години и винаги е проявявал голям интерес към богословските изследвания.

bp/ rv

07/07/2017 10:26