Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Църква \ Църквата в България

Не може по равен път да се стигне до върха

Исус и учениците му

01/07/2017 18:00

През ХІІІ-та неделя от обикновеното време, литургията ни предлага евангелския откъс, в който Исус казва на учениците си, че който ги приеме, ще приеме Него самия и Онзи, който го е изпратил:

„Който приема пророк в името на пророк, награда на пророк ще получи и който приема праведник в името на праведник, награда на праведник ще получи“ (Мт., 10, 41).

Откъсът коментира отец Йоан Хаджиев от Ордена на Босите кармелитани.

"Скъпи братя и сестри,

Днес Исус ни говори за една страшна опасност: да възприемем сегашния свят като единствен и само в него да се надяваме. Това за един християнин би била огромна грешка, понеже Христос казва ясно, че Царството му не е от този свят. Бог заслужава нашата най-голяма любов и едно специално място в живота ни и в сърцето ни. Дори нашите най-близки не бива да го детронират от това място, понеже само той е Цар на живота ни. Ако с всички сили искаме да си построим царство на този свят, може и да го постигнем, но защо ни е да имаме целия свят, ако сме изгубили душата си?

Да следваш Христос без да носиш кръста си е образът на фалшивите християни, които може би са ревностни в църковните церемонии, но в живота си си позволяват всичко, без да спазват строгостта на Евангелието. Не може по равен път да се стигне до върха, затова лесният и приятен живот не е съвместим с християнския идеал, който се стреми към нещо извън този свят.

Реализирането на Божиите заповеди в живота ни се вижда най-ясно в това как се отнасяме към другите. Ако сме милосърдни, наистина ще станем ученици на Бога, защото самият той е Любов. Амин".

 

01/07/2017 18:00