Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Ватикана \ Събития

Светият Престол: правото на живот важи за всеки етап от живота

Семейства и деца по време на манифестацията срещу теорията джендър в училищата, 17 юни 2017 - ANSA

30/06/2017 11:44

Светият престол потвърждава, че терминът джендър се отнася изключително за идентичността и биологичната полова разлика. Също, че здравните услуги никога не бива да се използват - или да работят - срещу живота на най-беззащитните или неродените. Това, накратко, заяви архиепископ Иван Юркович, Наблюдател на Светия Престол към ООН и международните организации в Женева, в речта си пред Икономическия и социален съвет на ООН (ECOSOC) относно резолюцията за засилване на хуманитарната помощ за извънредни ситуации.

Пакетът за репродуктивното здраве не може да включва аборт

Макар да признава постигнатия напредък по конкретни теми като "глад" и "продоволствена сигурност", прелатът изрази съжаление за включването в резолюцията на спорния MISP (Minimum Initial Service Package) пакет, който включва сред основните здравни услуги проекти в областта на репродуктивното здраве, насочени към жените и момичета, които насърчават абортите.

Правото на живот е за всеки етап от живота

Правото на живот - изтъкна монс. Юркович - трябва да се прилага във всеки етап от живота, без дискриминация по отношение на който и да е. "Ние признаваме особените рискове, на които жените и децата са изложени в контекста на екстремни хуманитарни ситуации и техните нужди от гледна точка на достъп до основни здравни грижи - добави той, -но не можем да приемем като адекватно решение тези услуги, които осигуряват или способстват аборт".

Абортът и медикаментите, предизвикващи аборт не са отговор за хуманитарните катастрофи

Ето защо, завърши архиепископът - "Светият престол се разграничава от параграфите на резолюцията, които насърчават MISP като отговор на драматичните ситуации на много жени и деца в трудни хуманитарни ситуации" и не смята достъпа до аборт или до медикаменти предизвикващи аборт" като мерки за сексуално и репродуктивно здраве ". Накрая Монс. Юркович отправи искането текстът на речта му да бъде включен сред официалните документи на срещата на ООН.

bp / rv

30/06/2017 11:44