Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Общество \ Семейство

1 на всеки 5 деца в богатите страни живее в относителна бедност

1 на всеки 5 деца в богатите страни живее в относителна бедност - AP

19/06/2017 09:44

1 на всеки 5  деца в страните с високи доходи „живее в относителна бедност поради ниски доходи“, а средно 1 на всеки 8 деца е изправено пред продоволствена несигурност. Това посочва Детският фонд на обединените нации УНИЦЕФ, в последния доклад на „Центъра за изследване– Иноченти“ на тема "Изграждане на бъдещето. Децата и целите за устойчиво развитие в богатите страни".

Семейства в които всички са безработни

Проучването подчертава, че „около 1 от 10 деца в страните с високи доходи живее в домакинства, в които никой възрастен не работи“, а сред младите хора на възраст от 15 - 19 години „около 1 на всеки 13 не работи, не учи и не следва никаква програма за обучение или формиране". През 2012 г., в същата възрастова група, самоубийствата са водеща причина за смъртност: 17,6% от всички смъртни случаи. В допълнение, поне 1 от 10 деца в проучените страни е подлагано редовно на тормоз.

Специален доклад, проучващ житейските условия на децата

Този доклад на УНИЦЕФ е първият, даващ оценка на условията за живот на децата в 41 страни с високи доходи във връзка с целите за устойчиво развитие, определени като най-важни за тяхното благосъстояние. Той класира страните, въз основа на тяхното представяне и изброява предизвикателствата и възможностите пред които са изправени развитите икономики в постигането на глобални ангажименти към децата. Документът показва спешната необходимост да се сложи край на бедността и глада, осигурявайки здравословен начин на живот и качествено образование за всички.

„Докладът е сигнал, че дори и в страните с високи доходи напредъкът не е непременно от полза за всички деца. По-високите доходи не водят автоматично до по-добри резултати и може наистина да задълбочат неравенствата“, каза Сара Кук, директор на „Центъра за изследване на УНИЦЕФ – Иноченти“.

bp/ rv

19/06/2017 09:44