Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Фокус \ Политика

Европейските епископати и ЕНП в защита на религиозната свобода

Ян Фигел, специален пратеник за насърчаването на свободата на религията и вярата - RV

25/04/2017 15:00

Комисията на епископатите от Европейската общност (Кеео), организира заедно с Европейската народна партия (EНП) среща-равносметка за резултатите от прилагането на Водещите линии на ЕС за насърчаването и закрилата на религиозната свобода или свободата на убежденията, начертани през 2013. Конференцията, предвидена за днес, 26 април, в Брюксел, има за цел да проучи „кои са днешните предизвикателства на тази свобода за Съюза и как да се поднови ангажимента на ЕС за насърчаването на това основно човешко право“, поясняват организаторите.

Работните сесии ще бъдат открити от Гьорги Хьолвений, съпрезидент на Службата за междурелигиозния диалог и междукултурните дейности на ЕНП и генералния секретар на Кеео, отец Оливие Пакиьон.

На срещата Ахмед Шахийд, специален докладчик на ООН за свободата на вярата, ще представи „новите предизвикателства“, а Мерседес Гарсия Перес, отговорник на отдела за човешките права към Европейската служба за външна дейност ще разгледа темата за прилагането и изпълнението на Водещите линии. Освен това, участниците в конференцията ще обсъдят и темата за ролята на ЕС в трети държави, като за това ще докладва Ян Фигел, специален пратеник за насърчаването на свободата на религията и вярата, а евродепутата Майриид МакГинес ще спре вниманието на ролята на Европейския парламент за защитата на тази свобода.

Накрая Хосе Луис Базан, секретар на Кеео, ще представи някои предложения за превръщането на Водещите линии в ефикасен работен инструмент.

svt/ rv

25/04/2017 15:00