Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Папа Франциск \ Документи

Motu Proprio на Папа Франциск: ясно разграничаване между управление и контрол

Папа Франциск - OSS_ROM

09/07/2016 14:54

Папа Франциск одобри новия документ Motu Proprio по финансово-икономически въпроси, в който се установява точно и недвусмислено разграничаване между онези, които директно управляват имуществото на Ватикана и другите, които извършват контрол върху тази управленческа дейност.

В документа си Папата пише, че „притежаваното от Църквата имущество е предназначено да следва целта си, тоест божествения култ, честното поддържане на клира, апостолата и благотворителната дейност, най-вече в услуга на бедните. Затова Църквата има отговорността да обръща максимално внимание, за да може управлението на нейните собствени финансови ресурси винаги да бъде в служба на тези цели. По тази причина „Светият Престол обръща особено внимание на контрола върху управлението на собственото имущество“.

В процеса на извършваните в тази област реформи, през февруари 2014 г. Папа Франциск създаде три нови органа: Икономически съвет, Секретариат по икономическите въпроси и Служба на Главния ревизор, чиито устави бяха приети ad experimentum (за пробен период), със съзнанието, че новата система се осъществява чрез последвали проверки“.

Папата поясни, че в посочения период от време възникна  „необходимостта да се определят по-добре респективните полета на действие както на  Секретариата по икономическите въпроси, така и на Администрацията на имуществото на Апостолическото седалище, техният начин на процедиране и взаимното им координиране“. Затова се потвърждава  „главната директива, че е необходимо да се разграничи  точно и недвусмислено директното управление на имуществото, от контрола и надзора върху управленческата дейност.

За тази цел от много голямо значение е контролните органи да бъдат отделени от онези, които са поставени под контрол. Като първо правило се следва т.нар. „summa divisio“ или основно разграничение на компетенциите: по този начин Администрацията на имуществото на Апостолическото седалище трябва да се грижи за управлението на имотите и за финансовото управление, докато Секретариатът по икономическите въпроси отговоря за контрола и надзора на дейностите по администрация и управление.

За осъществяване на постановеното, Папа Франциск разчита на взаимното сътрудничество на ръководителите на двете заинтересовани ведомства. „Евентуално възникналите въпроси ще бъдат подлагани на решенията на едно упълномощено лице, кард. Веласио Де Паолис, почетен председател на Префектурата по икономическите въпроси на Светия Престол, подпомаган от сътрудници“.

man / rv

09/07/2016 14:54