Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Папа Франциск \ Документи

През месец май папата се моли за почитането на женския труд и за молитвата в семейството

През май папата насърчава молитвата на Броеницата в семейството - REUTERS

30/05/2016 00:00

Общи молитвени намерения

"За да може във всяка страна по света, жените да бъдат почитани и уважавани и техният съществен принос за обществото да бъде високо ценен". Това е общото молитвено намерение на папата за месец май. В него той се спира на огромната роля на жената в обществото и в Църквата и незаменимото и място в семейството. Папата изтъква дълбоката признателност на Църквата за ролята на жените в различните сфери на живота и изразява надеждата си, че възможностите за тяхната изява и участие ще продължат да нарастват. Въпреки несъмненият и принос в обществената сфера ролята на жената в семейството остава незаменима. Затова Светият Отец подчертава голямото значение на молитвата при взимането на вътрешното решение в коя сфера да се посветят, като останат верни на Исус и на своята мисия.

******

 [...] Благодаря на Господ заедно с вас за всичко добро, което италианският Център за Жената е осъществил по време на своите почти 70 години съществуване, за дейността в областта на образованието и човешкия напредък и за свидетелството, което е дал за ролята на жените в обществото и в църковната общност. През тези последни десетилетия, заедно с други културни и социални трансформации, идентичността и ролята на жената в семейството, в обществото и в Църквата видя забележителни промени и като цяло участието и отговорностите и значително се увеличиха.

Проникновението на Учителната власт на папите също има важна роля в този процес. По специален начин трябва да споменем, Апостолическото писмо Mulieris dignitatem на Св. Йоан Павел II от 1988 г., за достойнството и призванието на жените, документ, който, в съответствие с учението на Втория Ватикански събор, оценява моралната и духовна сила на жената (вж. 30.); нека също си припомним посланието за Световния ден на мира от 1995 г. на тема "Жените: Учители на мира".

Напомням незаменимия принос, на жените към обществото, тяхната чувствителност и разбиране на другите, особено на слабите и беззащитните. С радост виждам колко много жени споделят пасторските отговорности на свещениците, като помагат в насочването на индивиди, семейства и групи, както и приносът им към богословския размисъл. Надявам се, че жените ще продължат да получават все по-голямa възможност за широко и впечатляващо присъствие в Църквата (вж Evangelium gaudium, п. 103).

Тези нови възможности и отговорности, които се отварят и който искрено се надявам, ще продължат да се разширяват с присъствието и работата на жените в рамките на църковните и гражданските и професионални сфери, не бива да ни позволят да забравим незаменимата роля на жената в семейството. Дарбите като деликатност, чувствителност и нежност, с които духът на жената е богато надарен, са не само истинска сила за живота на семейството, за създаването на атмосфера на ведрина и хармония, но също реалност, без която човешкото призвание не може да се осъществи.

Ако в света на труда и в публичната сфера впечатляващият принос на жените е важен, то той е незаменим за семейството, което за нас, християните, не е просто лично пространство, а по-скоро, "домашната Църква", чието здраве и просперитет е условие за здравето и благоденствието на Църквата и на самото общество. Нека помислим за Богородица: тя създава нещо в Църквата, което свещениците, епископите и папите не могат да създадат. Тя е автентичният женски дар и гений. Нека да помислим и за Богородица в семейството - за това, което тя извършва в него. Неоспоримо е, че днес, повече от всякога, е необходимо присъствието на жената в дома за предаването на здрави морални принципи и за предаването на самата вяра на идните поколения.

И тук възниква спонтанният въпрос: как може да се разшири и в същото време да остане ефективно присъствието на жената в толкова много области: в публичната сфера, в сферата на труда, там, където се вземат най-важните решения и също да бъде всеотдайна в семейството? Това е поле за вътрешно решение, което в допълнение към размишлението относно реалността и мястото на жените в обществото, изисква старателна и упорита молитва.

Именно в диалога с Бог, озарен от Неговото Слово и подхранван от благодатта на тайнствата, е мястото където отново и отново жената християнска търси отговор на призива на Господ, в конкретните си обстоятелства.

Такава молитва винаги е подкрепена от майчиното присъствие на Богородица. Нека, тя, която се грижеше за своя божествен Син, която предизвика първото чудо на сватбата в Кана, която бе на Голгота и на Петдесятница, ви посочи пътя който да поемете, за да задълбочите смисъла и ролята на жените в общество, като останете напълно верени на Господ Исус Христос и на мисията ви в света. Благодаря ви!

(Папа Франциск, Обръщение към участниците в Националния конгрес спонсориран от италианския Център за Жената, 25 януари, 2014)

Мисионерски молитвени намерения

"За да продължат семействата, общностите и групите да молят Светата броеница за евангелизацията и мира". Така е формулирано мисионерското молитвено намерение на папа Франциск за месец май. В него Светият Отец набляга на необходимостта семействата да се моля заедно и един за друг. Молитвата в семейството е въпрос на смирение и съзнаване на нуждата ни от Бог. Тя е тази, която дава сили на семейството.

*******

На първо място: семейството трябва да се моли. Откъсът от Евангелието за деня посочва два начина на молитва, единият е неистинен - този на фарисея - а другият е автентичен - този на митаря. Фарисеят въплъщава отношение, което не изразява благодарност към Бог за Неговите благодати и Неговата милосърдие, а по-скоро самодоволство. Фарисеят се чувства оправдан, той си мисли че животът му е в ред, хвали се с това и съди другите от своя пиедестал. Митарят, от друга страна, не хаби думи. Молитвата му е скромна, трезва, пропита от съзнанието за собственото му недостойнство, за собствените му недостатъци. Това е човек, който наистина разбира, че се нуждае от Божията прошка и Неговата милост.

Молитвата на митаря е молитвата на бедняка, молитва угодна на Бог. Това е молитва, която, както се казва в книгата Премъдрост на Исуса, Син Сирахов "ще достигне до облаците" (Сир 35:16), за разлика от тази на фарисея, която е обременена от суета.

В светлината на Божието слово, бих искал да ви попитам, скъпи семейства: Молите ли се понякога заедно, като семейство? Знам че някои от вас го правят, но много други ме питат: Как? Бих отговорил: Както митарят: смирено, пред Бог. Всеки един, със смирение, позволявайки на Господ да се взре в него и умолявайки Го в Неговата добротата, да ни посети. Как обаче да се прави това в семейството? Молитвата е нещо лично и освен това сякаш никога няма по-подходящ момент, момент на мир и тишина ... Да, така е, но това също е въпрос на смирение, на осъзнаване, че имаме нужда от Бог, подобно на митаря! Всички семейства се нуждаят от Бог: всички ние се нуждаем от помощта Му, от силата Му, от Неговата благословия, от Неговото милосърдие, от Неговата прошка. Ние се нуждаем от смирение и простота, за да се молим като семейство: простотата е необходима! Молейки Отче наш заедно, около масата, не е нещо необикновено, лесно е. Да молим броеницата заедно, като семейство, е много красиво и източник на голяма сила! И също нека да се молим един за друг! Съпругът за съпругата си, жената за мъжа си, двамата заедно за децата си, децата за техните баби и дядовци ... .молитва един за друг. Това означава да се молим в семейството и молитвата е това, което прави семейството силно.

(Папа Франциск, Проповед по време на Светата литургия за Деня на семейството по случай Годината на вярата, 27 октомври 2013)

превод Бистра Пищийска

30/05/2016 00:00