Cоциални мрежи:

RSS:

Радио Ватикана

Гласът на Папата и Църквата в диалог със света

Език:

Църква \ Църквата по света

Епископите на Европа обсъждат палиативните грижи в Европейския съюз

„Оказване помощ на възрастните хора. Палиативните грижи в Европейския съюз ". - RV

20/02/2016 16:52

„Оказване помощ на възрастните хора. Палиативните грижи в Европейския съюз ". Под това заглавие ще се проведе дебатът в Брюксел понеделник, 22 февруари.

Инициативата се насърчава от Комисията на епископските конференции на Европейската общност (COMECE) в сътрудничество с Hospitality Europe, представителният офис за контакти с институциите на Европейския съюз на болници и обществено-санитарни структури от здравния орден на Светия Господен Кръстител Йоан и болничните сестри на Светото сърце Исусово.

Работната група на Комисията на епископските конференции на Европейската общност (COMECE) върху етиката в научните изследвания и в здравеопазването е произвела становище по темата за палиативните грижи. В доклада се изразява мнение за това как медицинската компетентност е по-ефективна, когато е съчетана с хуманни методи, използвани от здравните работници, за да се гарантират оптимални грижи за една уязвима категория от населението.

„Това е предизвикателство към ония, които оказват влияние върху общественото мнение“- се казва в представянето на събитието – предизвикателство за нашите законодатели, има място за публичен дебат за палиативните грижи в целия Европейски съюз ". Ще участват с доклади монс. Патрик Дейли, генерален секретар на Комисията на епископските конференции на Европейската общност, Карло Филипо Галасо, генерален секретар на Hospitality Europe, и Патрик Веспиерен от Centre Sevres в Париж.

an / Sir

20/02/2016 16:52